ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงหาดหัวหิน

หาดหัวหินเดือนเมษาคราหน้าร้อน เป็นที่ผ่อนหย่อนอารมณ์ช่างสมยิ่ง
ธรรมชาติสร้างเพราะเหมาะสมจริง ทุก ๆ สิ่งงามตาหน้าสำราญ
งามชายหาดคลื่นสาดอากาศชื่น เพลินฟังคลื่นกระทบหาดอยู่ฉาดฉาน
งามสายัณห์ตะวันรอนผ่อนชื่นบาน คราวจากบ้านตากอากาศไม่คลาดแคลง
เมื่อทินกรค่อย ๆ ผ่อนเริ่มอ่อนแสง ราตรีแดงสอดสีชาดสะอาดตา
หมู่ปักษาบินถลาเลิกหากิน ต่างโผผินบินคลอคู่พาที
ศศิธรไขแสงอ่อนผ่อนแทนที่ คลื่นเร็วรี่กระทบหาดฟาดผึงผัง
เสียงครื้นเครงฟังกังวาลประสานดัง เพลิน ๆ ฟังธรรมชาติหาดหัวหิน

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย