Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงกังหันต้องลม

คำร้อง จินต์ วัฒนปฤต ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

กังหันต้องลมหมุนวน ไม่รู้กี่หนต่อวัน
แต่ใจคนหมุนเวียนผัน ไม่รู้ว่าวันละกี่หน
นี่แหละน้ำใจ เชื่ออะไรกับน้ำใจคน
วันนี้ยังรักกันอยู่ ทั้งคู่ก็สดก็ชื่น
พรุ่งนี้รักอาจเป็นอื่น คู่ชื่นก็กลับชอกช้ำ
วันนี้อาจเลิกรักกัน รุ่งอีกวันอาจรักกันใหม่
รักกันแล้วจืดจางไป ต่างก็ไม่รักกันจริง
แต่ครั้นแล้วผลสุดท้าย ทางฝ่ายชายก็โทษหญิง
ต่างก็ไม่รักกันจริง ทางฝ่ายหญิงก็โทษชาย
กังหันต้องลมหมุนวน ไม่รู้กี่หนต่อวัน
แต่ใจคนหมุนเวียนผัน ไม่รู้ว่าวันละกี่หน
นี่แหละน้ำใจ ย่อมวนเวียนไป คล้ายกังหันต้องลม

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com