ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 2

เพลงคนจนคนจร

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้วตัวเรา ความจนอับเฉา ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป

สู้แดดลมฝนทนทรมานใจ ค่ำแล้วนอนไหนยังไม่เห็นทาง อ้างว้างเหมือนกาหลงรัง

ถึงจนทนกิน และกัดก้อนเกลือ ลำเค็ญ ใครเล่าจะเห็น นึกเป็นโชคร้าย ประดัง
แสนยากหากไร้ไม้ตอกคนชัง แอบอิงพิงหลังอุ่นเนื้อขวัญใจ ไม่นึกน้อยใน ตัวเรา

คน จน คนจร หมอน หมิ่น พลัดที่พลัดถิ่น อับเฉา ใคร ๆ ดูแคลนหยามประนามเราไม่นึกน้อยในตัวเรา

ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า โอ้เขาเหยียดกัน ทำไม
เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้ว คิดดู ไร้ญาติขาดชู้ ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป
แม้นหากมีชู้คู่ อิงเอนใจ ค่ำแล้วนอนไหนไม่นึกกังวล อิ่มชู้คู่กมล คนเดียว
คน จน คน จร หมอน หมิ่น พลัดที่พลัดถิ่น อับเฉา

ใคร ๆ ดูแคลนหยามประนามเรา ทุกคนเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า โอ้เขาเหยียดกัน ทำไม

เหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนนั่นแล้ว คิดดู ไร้ญาติขาดชู้ ต้องจรเร่ร่อน เรื่อยไป
แม้นหากมีชู้คู่ อิงเอนใจ ค่ำแล้วนอนไหนไม่นึกกังวล อิ่มชู้คู่กมล คน เดียว

เพลง ผาเงอบ
เพลง ผีเสื้อกับดอกไม้
เพลง ผีเสื้อยามเช้า
เพลง แผ่นดินทอง
เพลง พรานไพร
เพลง เพลินชมดง
เพลง เพลินชมไพร
เพลง ไพรพิศดาร
เพลง ภูกระดึง
เพลง มนต์เมืองเหนือ
เพลง มาลีแดนสรวง
เพลง เมืองแมนแดนสวรรค์
เพลง เรณูดอกฟ้า
เพลง ล่องใต้
เพลง ล่องนาวา
เพลง สนต้องลม
เพลง สายหยุด
เพลง สิ้นหวัง
เพลง แสงสุริยา
เพลง หาดผาแดง
เพลง หาดสงขลา
เพลง หาดแสนสุข
เพลง หาดหัวหิน
เพลง กลิ่นโคลนสาบควาย
เพลง กังหันต้องลม
เพลง เก็บรัก
เพลง เกิดเป็นคน
เพลง เกิดมาพึ่งกัน
เพลง คนจนคนจร
เพลง คลื่นกระทบฝั่ง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย