ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงช่างร้ายเหลือ

ช่างร้ายเหลือ ช่างร้ายเหลือ ช่างร้ายเหลือ คนอะไรไร้ความปราณี
ช่างร้ายเหลือดี ภูตผีตนใด สิงใจเธอนั่น
ร้ายเหลือใจ ไยเป็นพราน ผลาญพรหมจรรย์
ช่างร้ายเหลือทัน เหยียดหยันประณาม หยามกันเรื่อยไป
ปากอย่างหนึ่ง ใจอย่างหนึ่ง สุดจะหยั่งถึงได้
คำ จากปาก หากผิดใจ ใจฉันหมองหม่น
ช่างร้ายเหลือเกิน เพลินตามคำช้ำในใจตน
ช่างร้ายเหลือคน สุดค้นคนใด ไหนทรามเท่าเอย
ปากอย่างหนึ่ง ใจอย่างหนึ่ง สุดจะหยั่งถึงได้
คำ จากปาก หาก ผิดใจ ใจฉันหมองหม่น
ช่างร้ายเหลือเกิน เพลินตามคำ ช้ำในใจตน
ช่างร้ายเหลือคน สุดค้นคนใด ไหนทรามเท่าเอย

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย