ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงชีวิตกับความหลัง

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

คนเรามีกรรมมั่น เกิดมาต้องฝันด้วยกันทุกคน
ย่อมลำเค็ญเพราะเป็นคน วันหนึ่งคงดลผลไกล
ชะตาเวรกรรมซ้ำร้าย บุญกลับกลายขาดหายเมื่อไร
ดวงชีวันน้อย ๆ ลอยไป ลมหายใจสิ้นพลัน
เกิดมาทุกคนชาตินี้ ทุกคนอยากดีด้วยกัน
ต่างมีหวังมั่นทุกวัน ผูกพันมั่นหมาย
เมื่อความหวังพลาดขาดผล ฝืนใจสุดทนความอาย
เกิดความแหนงหน่าย ฉันตายยังดีเสียกว่า
หากเรื่องหวังไม่คลายหายคืน ชุบชูใจชื่นชักพา
เปรียบปานหยาดธารใหลมา ชะโลอุราเร้าดวงใจ
เมื่อหมดหวังที่คอยหา ฉันคงต้องลาโลกไป
เกิดมาเสีใหม่คงสมใจ กว่าในชาตินี้

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย