ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงดอกบัวไทย

หอมดอกบัวไทย แลวิลัยสวยเด่นเป็นขวัญ
หญิงเราเช่นนั้น เทียบกันแล้วเราเหมือนดอกบัวบาน
สงวนศักดิ์สงวนตัว ควรนึกกลัวเขาจะเหยียดหยาม
สาวเพียงครู่ยาม หญิงงามเพราะความรักเกียรติศักดิ์ไทย
ดูดอกบัวตูม เรานี้ยังภาคภูมิและไว้ใจ
สูงเหนือน้ำเมื่อไร นั่นแหละจึงแย้มกลีบเบ่งบาน
เห็นชาติเผ่าพันธุ์ เป็นสัมพันธ์ด้วยเกิดใจสมาน
รักจะชื่นบาน ด้วยการรักไทยนั่นอยู่ตลอดไป

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย