ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงดอกไม้กับแมลง

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง เอื้อ สุนทรสนานมาลา

ดอกไม้แรกบาน รูปคราญหอมยวนใจ กลิ่นจรุงฟุ้งไกล หอมอวลอบพื้นดิน
กลิ่นหอมปานใด ย่อมยั่วใจผองภุมริน วนเวียนวกบินอย่างยินดี
ชมชิมลิ้มจน อิ่มเอมน่าเปรมปรีดิ์ ชิมลองของดี พอเสื่อมศรีก็หนีเลย
สิ้นรสสิ้นชม สิ้นอารมณ์สมใจเชย บินไปลับเลย เจ้าไม่เคยคิดอาลัย
ห่างเหินเมินจากไกล ทอดทิ้งไปไม่กลับมา
ดอกไม้แรกบาน เปรียบก็ปานสาวแรกรุ่น ผลินวลละมุน เนื้อนวลนุ่มโสภา
แรกสาวแรกงาม แรกก่อความเย้าอุรา เหล่าชายหมายตาอยากจะลอง
แมลงเหมือนชาย คอยกร้ำกรายใคร่ครอบครอง พอชมสมปอง ชายก็มองข้ามหัวใจ
สิ้นสาวซูบโทรม ถูกลูกโลมสาวเศร้าใจ พรหมจรรย์เสียไปไม่มีใครเขานิยม
สิ้นสาวก็สิ้นชม สิ้นภิรมย์ตรมอยู่เดียว

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย