ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงทาษน้ำเงิน

คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม ทำนอง เวส สุนทรจามร

รำพึงครวญคิดชีวิตเรา มีความโศกเศร้าหมองหม่น
ก็เนื่องด้วยความยากจน จำทนทุกข์เวทนาอาวรณ์
ระอาชีวิตยิ่งคิดไป ไม่มีอะไรแน่นอน
มองดูโลกเหมือนละคร ช่างหลอกหลอนคิดไปหัวใจระอา
เราจึงเป็นทาษน้ำเงิน ดำเนินชีวิตเหนื่อย อยากหนักหนา
ดำรงชีวิตเรื่อยมา ปล่อยตามแต่ยถากรรม
มองไปทางไหนก็ใช้เงิน ไม่มีเพลิดเพลินสดชื่นฉ่ำ
น้ำตาอาบนองหมองคล้ำ ต้องตรากตรำเพราะเราขัดสนจริง

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย