ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

หน้า 3

เพลงน้ำตาลใกล้มด

คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส ทำนอง เวส สุนทรจามร

น้ำตาลใกล้มดใครอดงดได้ ดวงใจไหนจะเว้นให้ต้องผูกพัน
หญิงและชายเมื่ออยู่ใกล้กัน ต้องเกิดกระสันต์สุดกลั้นใจภิรมย์
น้ำตาลใกล้มด สุดจะอดสุดที่มดจะข่ม
มองดูในอารมณ์ รสหวานรอให้ชม ต้องชมภิรมย์หทัย
ไหนเลยจักไม่เชยชิดก็ผิดไป ชื่นจิตใจให้ฉ่ำทรวง
อันความรัก แรงนักสุดจะหักใจหวง
เฝ้าชะแง้แลพิศติดเตือน อย่าเหมือนดังมดแฝงพวงมะม่วง
ปองประโลมหวังชมผลพวง ตราบล่วงสู่ดิน
แม้น้ำตาลใกล้มดอดกิน สุดสิ้นเจ็บจินต์ตรมใจ

เพลง ค่าน้ำนม
เพลง คีรีบูน
เพลง ใครหนอ
เพลง จังหวะชีวิต
เพลง ช่างร้ายเหลือ
เพลง ชาตินี้ชาติเดียว
เพลง ชายสามโบสถ์
เพลง ชีวามาลา
เพลง ชีวิตกับความรัก
เพลง ชีวิตกับความหลัง
เพลง ชีวิตกับดอกไม้
เพลง โชคมนุษย์
เพลง ดอกทานตะวัน
เพลง ดอกบัวไทย
เพลง ดอกฟ้าร่วง
เพลง ดอกไม้กับแมลง
เพลง ดอกไม้ใกล้มือ
เพลง ดอกราตรี
เพลง ทาษชีวิต
เพลง ทาษน้ำเงิน
เพลง เท่านี้ก็ตรม
เพลง ธรรมชาติสร้างสรรค์
เพลง นางบุญใจบาป
เพลง น้ำตาลใกล้มด
เพลง บุพเพสันนิวาส
เพลง แผลรักในใจ
เพลง พรหมลิขิต
เพลง พรานทะเล
เพลง พิษสวาท
เพลง เพียงแค่นี้

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย