ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงไทย

    เพลงไทยมีเนื้อหาที่เป็นสารประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมธรรมชาติที่งดงามให้คติชีวิต แสดงความรักห่วงหาอาวรณ์ ชมโฉมนางในฝันเตือนใจให้รักชาติรักแผ่นดิน ขอพรอวยชัย สรรเสริญวีรชนคนดี และผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินแสดงวิถีชีวิตไทยในรูปแบบต่างๆ และอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

|| หน้า 2 >>>

ที่มา : หอมรดกไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย