ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน ยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ลักษณะของภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นเขาหินแกรนิต พื้นที่เป็นลานหินถ้ำ มีแม่น้ำแม่ปิงไหลผ่านทางภาคตะวันออก และแม่น้ำแม่แจ่มจะไหลผ่านทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

แต่เดิมดอยอินทนนท์มีชื่อว่าดอยอ่างกา ในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเห็นความสำคัญของป่าไม้เป็นอันมาก โดยเฉพาะป่าไม้ทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเป็นศูนย์รวมของประเทศไทย ทรงรักและหวงแหนผืนป่าแห่งนี้เป็นอย่างมาก ได้รับสั่งว่าหากพระองค์สิ้นพระชนม์ไปแล้ว ก็ให้นำอัฐิส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้บนยอดดอยด้วย ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ดอยอินทนนท์" ตามพระนามของผู้ครองนครนั้น บนยอดเขา จะเห็นสถูปบรรจุพระอัฐิของพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ประดิษฐานอยู่

ดอยอินทนนท์ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2515 เป็นอุทยานแห่งที่ 3 ในภาคเหนือ และเป็นแห่งที่ 5 ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศ ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร เป็นจุดสูงสุดของประเทศไทย ยอดเขาที่มีระดับสูงรองลงมาคือ ดอยหัวหมดหลวง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,330 เมตร ป่าอินทนนท์เป็นแหล่งกำเนิดของต้นแม่น้ำแม่กลาง แม่ป่าก่อ แม่ปอน แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิง

เนื่องจากดอยอินทนนท์มีความสูง 2,565 เมตร อากาศจึงหนาวเย็นตลอดปี เดือนมกราคมอากาศจะหนาวเย็นที่สุดประมาณ 5.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเคยลดลงถึง -8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน บนยอดดอยอินทนนท์ยังมีอากาศหนาวเย็นตลอด จะมีฝนอยู่บ้างในเดือนพฤศจิกายน และมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลา

ป่าไม้ชนิดต่าง ๆ ที่ขึ้นบนยอดสูงนั้น ถือเป็นมรดกที่มีค่ามากในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ มีป่าไม้หลายชนิด เช่น ป่าดงดิบชื้น ป่าสน ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ สัก ตะเคียน สนเขา เต็ง เหียง แดง ประดู่ รกฟ้า มะค่า เก็ดแดง จำปีป่า ตะแบก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีดอกไม้ป่าสวยงามหลายชนิด เช่น ฟ้ามุ่ย ช้างแดง รองเท้านารี และกุหลาบป่า สำหรับมอสและข้าวตอกฤาษี ออสมันต้า จะมีอยู่ทั่วไปในระดับที่สูงกว่า

เมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา บนยอดดอยเป็นที่อาศัยของชาวเขาเผ่าม้ง มีหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุด คือ บ้านขุนกลาง การทำไร่ของชาวเขาเผ่าม้ง ทำลายสภาพพื้นที่ป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีโครงการสนับสนุนให้ชาวเขาหันมาปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น สตอเบอรร์รี่ องุ่น แอปเปิ้ล และดอกไม้เมืองหนาว

สัตว์ป่าในเขตอุทยานมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากการเพิ่มของจำนวนประชากรและชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ล่าเป็นอาหาร ป่าไม้ถูกหักล้างถางพงเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินมากมาย ปัจจุบันสัตว์ที่หลงเหลืออยู่บ้าง ได้แก่ เลียงผา กวาง เสือ ชะนี หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า เป็นต้น

ลักษณะเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้คือ มีนกอาศัยอยู่หลายชนิด จากการสำรวจมี 362 ชนิด และอาจเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ ในอนาคตที่เห็นมีอยู่ในอุทยานแห่งชาติ เช่น นกกาปากท้องเหลือง นกกระจิ๊ดคอสีเทา และนกกินปลีหางขาว เป็นต้น สำหรับนกบางชนิดจะพบในช่วงของฤดูร้อน เพื่อเข้ามาผสมพันธุ์กันในฤดูดังกล่าว

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกแม่กลาง อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยาน เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ สามารถลงเล่นน้ำได้ จากถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 8 เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 1 กิโลเมตร

น้ำตกวชิรธาร หรือ น้ำตกเมืองโยง เกิดจากลำห้วยแม่กลาง อยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 22 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์ เป็นน้ำตกที่มีความชันมาก ทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม

น้ำตกแม่ยะ อยู่ทางทิศใต้ของอุทยาน เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ และสูงที่สุดในประเทศไทย เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ทางเข้าน้ำตกแม่ยะนี้แยกจากถนนสายจอมทอง-ฮอด ไปทางขวามือ

น้ำตกสิริภูมิ เดิมชื่อน้ำตกเลาลี ตามชื่อของชาวแม้วซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้น้ำตกนี้ ต่อมา ม.ล.จักรทอง ทองใหญ่ เมื่อทรงดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขนานนามว่า "สิริภูมิ" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ น้ำตกนี้อยู่ใกล้กิโลเมตรที่ 31 ถนนสายจอมทอง-ดอยอินทนนท์

ถ้ำบริจินดา เป็นถ้ำที่สวยที่สุด และมีขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อย อยู่บนภูเขาทางทิศตะวันออกของอุทยาน
พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2535

ยอดดอยอินทนนท์ บนยอดดอยมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก อากาศหนาวเย็น ที่ยอดดอยจะพบสถูปบรรจุพระอัฐิของ พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ประดิษฐานอยู่ มีพันธุ์ไม้ที่แปลกแตกต่างจากที่อื่น เช่น กุหลาบพันปี ข้าวตอกฤาษี เป็นต้น

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม