ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ดอยสุเทพ เดิมชื่อว่า "ดอยอ้อยช้าง" สำหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้ เป็นชื่อที่ได้มาจาก "พระฤาษีวาสุเทพ" ซึ่งเคยบำเพ็ญตบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้ว ในปี พ.ศ. 2516 ทางราชการได้กำหนดป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และป่าอื่น ๆ ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 14 ป่า ให้เป็นเป็นอุทยานแห่งชาติ กำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยสุเทพ ในท้องที่ ต.โป่งแยง ต.แม่แรม ต.แม่สา ต.ดอกแก้ว อ.แม่ริม ต.แม่ปิง ต.หนองควาย อ.หางดง และ ต.ช้างเผือก ต.สุเทพ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2524 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งที่ 7 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 24 ของประเทศ พ.ศ. 2525 ได้ขยายขอบเขตอุทยาน ครอบคลุมบริเวณน้ำตกแม่สา น้ำตกตาดหมอก-วังฮาง น้ำตกตาดหมอกฟ้า และพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร โดยรอบของน้ำตกทั้งสามแห่งในพื้นที่ ต.สบเปิง อ.แม่แตง และ ต.แม่แรม ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 62,500 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 163,000 ไร่ หรือประมาณ 262 ตารางกิโลเมตร

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาผีปันน้ำตอนบน ยอดเขาที่สำคัญ ดอยสุเทพ ดอยปุย และดอยบวกห้า มีดอยปุยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดคือ 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาเหล่านี้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปิง ได้แก่ ห้วยแก้ว ห้วยช่างเคี่ยน และห้วยแม่เหียะ เป็นต้น และเนื่องจากพื้นที่ป่าเป็นยอดเขาสูง อากาศจึงเย็นตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 16 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ในฤดูฝนอากาศเย็นและชื้น ฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม และกันยายน ในเดือนกุมภาพันธ์อากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใส ทำให้มองเห็นภูมิประเทศโดยรอบได้ชัดเจน

สภาพป่าประกอบไปด้วยป่าดิบเขา ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา มีพรรณไม้นานาชนิด ได้แก่ ไม้เต็ง รัง เหียง ประดู่ เสลา เก็ดดำ เก็ดแดง ก่อ ยางแดง ตาเสือ ตาดำ ตะเคียน กระบาก มะม่วงป่า และสนเขา เป็นต้น

สัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากชาวเขาและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ที่พบเห็นบ่อย ๆ ได้แก่ เก้ง กวาง ลิง ค่าง และนกนานาชนิดกว่า 200 ชนิด เช่น พวกเหยี่ยว ไก่ป่า ไก้ฟ้า นกขมิ้น นกหัวขวาน นกแก้ว และนกพญาไฟ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 บริเวณใกล้ดอยบวกห้า ลักษณะเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทย ภายในบริเวณพระตำหนักได้รักษาสภาพธรรมชาติไว้ รวมทั้งมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกชนิดต่าง ๆ ไว้อย่างสวยงาม จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะในวันศุกร์และวันหยุดราชการ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัดเกือบ 300 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มี พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่

อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย เมื่อปี พ.ศ. 2477 พระครูบาศรีวิชัย ชักชวนประชาชนสร้างทางจากเชิงดอยถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางประมาณ 12 กม. โดยใช้เวลาสร้างประมาณ 6 เดือน ชาวเชียงใหม่จึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ไว้เป็นอนุสรณ์สถาน

น้ำตกห้วยแก้ว เกิดจากลำน้ำห้วยแก้ว อยู่บริเวณเชิงดอยใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพ เหนือน้ำตกห้วยแก้วขึ้นไปเล็กน้อยจะเป็น "วังบัวบาน" เป็นสถานที่ที่กล่าวถึงตำนานรักอันอมตะที่ลือชื่อของสาวเหนือ

น้ำตกมณฑาธาร หรือ น้ำตกสันป่ายาง เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเขตอุทยานมีทั้งหมด 3 ชั้น ไหลลดหลั่นจากหน้าผาเป็นชั้น ๆ อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยแก้วประมาณ 3 กม.

น้ำตกแม่สา เป็นน้ำตกที่สวยงามมีน้ำไหลตลอดปี มีทั้งหมด 8 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 100-500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่ น้ำตกอื่น ๆ ที่อยู่ในลำธารเดียวกันได้แก่ น้ำตกผาลาด น้ำตก ปปป. น้ำตกที่อยู่ห่างออกไปได้แก่ น้ำตกศรีสังวาลย์ น้ำตกมหิดล น้ำตกตาดหมอก-วังฮาง และน้ำตกตาดหมอกฟ้า นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งได้แก่ ผาเงิบ ผาลาด ผาดำ ยอดดอยปุย และหมู่บ้านชาวเขา

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม