ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เดิมมีชื่อว่า "วนอุทยานแห่งชาติแม่หาด-แม่ก้อ" มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก พื้นที่ป่าอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่าน ที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิง ตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 627,000 ไร่ ได้รับประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 9 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 32 ของประเทศ

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาใหญ่มีความสูงโดยเฉลี่ย ประมาณ 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ "ดอยห้วยหลาว" อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตากเทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยแม่หาด-ห้วยแม่ก้อ ห้วยโป่กะ ห้วยขุนแม่น ห้วยไคร้ เป็นต้น ห้วยต่าง ๆ เหล่านี้จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง

สำหรับพื้นน้ำที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เริ่มจากอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไหลลัดเลาะตามหุบเขา โกรกผา ลงมาทางทิศใต้ จนถึงตอนบนของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร ความกว้างโดยเฉลี่ยของลำน้ำปิงประมาณ 500 เมตร ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 30 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดของลำน้ำปิงในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อยู่ทางตอนใต้บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีความกว้างประมาณ 6 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกว่า "บ่อลม" และ "พระบาทห้วยท้าง"

พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบประมาณ 80 เปอร์เซนต์ ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะตามเทือกเขาที่เป็นดินปนทรายและมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนที่เหลือประมาณ 20 เปอร์เซนต์ เป็นป่าดงดิบ ขึ้นอยู่ตามหุบเขาและลำห้วย พรรณไม้ที่พบบ่อยได้แก่ ไม้เต็ง รัง มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก เหียง สนเขา รกฟ้า สมพง มะขามป้อม ตะเคียนหิน สมอไทย สมอพิเภก ไผ่ป่า สลัดได หวาย เฟริ์น

สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณริมฝั่งแม่ปิง เช่น เก้ง วัวแดง หมูป่า หมีควาย เลียงผา กวางผา เสือปลา ไก่ป่า ชะมดเช็ด ลิงคางเทา ชะนี สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า กระรอก ยังมีนกชนิดต่าง ๆ ทั้งนกประจำถิ่นและย้ายถิ่นอีกมากมาย ในเขตอุทยานแห่งชาติยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจือที่สำคัญ เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาบู่ ปลาแรด ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกก้อหลวง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีของชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำ และหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมาทั้งหมด 7 ชั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมีหินงอกหินย้อยมากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ใสสะอาด มีปลาชนิดต่าง ๆ อาศัยอยู่จำนวนมาก

ทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยาน ฯ ภูมิประเทศเป็นที่ราบ เนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้า สลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จำพวกเก้ง กวาง กระต่าย และไก่ป่าชนิดต่าง ๆ มากมาย บริเวณทุ่งกิ๊ก-ทุ่งนางู เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ

ห้วยถ้ำ อยู่ในเขตท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดชมวิวที่อยู่ริมฝั่งลำแม่น้ำปิง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ำดอยเต่าได้อย่างสวยงาม

ผาดำ-ผาแดง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติที่ยังไม่มีการทำลาย จากจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ในระยะไกล

ถ้ำยางวี เป็นถ้ำที่อยู่ในเขตท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นถ้ำที่มีหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนมาก การเดินทางเข้าถ้ำต้องใช้ไฟฉายหรือคนส่องไฟนำทางลงไป และไม่ไกลจากบริเวณถ้ำยางวีมีป่า สนเขาขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ มีทิวทัศน์สวยงามมีชื่อเรียกว่า "ป่าพระบาทยางวี" เหมาะสำหรับเป็นที่พักแรมของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ

แก่งก้อ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ บริเวณแก่งก้อนี้อยู่ช่วงกลางระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมภูมิประเทศและสถานที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น น้ำตกอมเป น้ำตกอุมปาด เกาะคู่สร้าง-คู่สม ผาเต่า ผาพระนอน ผาคัดเบ็ด แก่งสร้อย ถ้ำแก่งสร้อย พระธาตุแก่งสร้อย พระบาทบ่อสม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย