ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง อำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวม 4 แห่ง มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน มีสภาพธรรมชาติและจุดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร หรือ 731,250 ไร่

สภาพเป็นเทือกเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ โดยค่อนข้างสูงจากทางเหนือลงมาทางใต้ มีบริเวณ "ดอยหลวง" เป็นพื้นที่สูงสุด และสภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหิน โดยเฉพาะบนยอดเขาจะมีดินสีดำอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และหินมีลักษณะเป็นกรวดหรือหินปนทราย

ลักษณะภูมิอากาศ ประกอบไปด้วยฤดูกาล 3 ฤดู คือ
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

พรรณไม้ ประกอบไปด้วยป่าชนิดต่าง ๆ ปะปนกัน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ เช่น ไม้สัก เสลา อินทนิล ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กระบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ไม้ก่อชนิดต่างๆ ไผ่ เป็นต้น

สัตว์ป่าส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากชาวเขาและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงที่พบเห็นบ่อย ๆ สัตว์ป่าที่มีอยู่ประกอบด้วย กวาง เก้ง เสือ หมี หมูป่า อีเห็น ชะมด กระต่าย บ่าง ลิง และนกนานาชนิด

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอก หินย้อย และถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยปกติจะมีราษฎรในท้องถิ่นเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เป็นประจำ การเดินทางไปน้ำตกมีทางลูกรัง แยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา เข้าไปถึงบริเวณน้ำตก ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดปี

น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดงดิบชื้นทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด น้ำตกลงมาเป็นสายคล้ายงาช้าง ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นก็ตั้งชื่อชั้นของน้ำตกที่เห็นตามลักษณะของน้ำตก การเดินทางเป็นทางลูกรัง แยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 7 ก่อนจะถึงตัวจังหวัดพะเยา เข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตรถึงบริเวณน้ำตก

น้ำตกผาเกล็ดนาค เป็นน้ำตกที่เกิดในป่าดิบแล้ง อยู่ห่างจากบ้านต๋อมเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางไปน้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปชม ความสวยงามของน้ำตกเกิดจากหิน และโขดหินต่าง ๆ บริเวณน้ำตกที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดนาค เมื่อถูกแสงแดดจะดูสวยงามมาก

น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามมากของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ เช่นเดียวกับน้ำตกปูแกง แต่มีความสูงมากกว่าและมีชั้นของน้ำตกถึงประมาณ 102 ชั้น น้ำตกนี้จะมีน้ำตลอดทั้งปี

น้ำตกวังทอง อยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกวังแก้ว มีสภาพน้ำตกเช่นเดียวกันกับน้ำตกวังแก้ว แต่มีความสูงของน้ำตกน้อยกว่า การเดินทางเข้าไปยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

ถ้ำนางพญาปางดินไฟ เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณน้ำตกวังแก้ว เป็นถ้ำไม่ลึกมากนัก ผนังถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่เกิดจากหินปูน
นอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ที่มีความสวยงามและน่าศึกษาค้นคว้า เป็นต้นว่าหมู่บ้านชาวเขาหรือการเดินป่าชมธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย