ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติทับลาน

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารต่าง ๆ และมีธรรมชาติที่สวยงามมาก เช่น หุบผา หน้าผาน้ำตก เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศคือ มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารามกิโลเมตร ประมาณ 1 ล้าน 4 แสนไร่ ทับลานได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแห่งที่ 29 ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง มียอดเขาที่สูงสุดชื่อ เขาละมั่ง มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยขิ้น คลองตาคำ ห้วยปลาก้าง ห้วยสวนน้ำหอม ลำห้วย แต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง

สภาพป่าปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังและป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น ไม้เหียง พลวง แดง ประดู่ พยุง ชิงชัง ยางแดง ยางขาว ตะเคียน มะค่าโมง จำปาป่า ตะแบก ฯลฯ และที่สำคัญคือมีต้นลานขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ในป่าดงดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ

จากลักษณะภูมิประเทศประกอบกับอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง กวาง เก้ง เสือโคร่ง หมีควาย กระจง แมวดาว แมวป่า กระต่ายป่า และนกชนิดต่าง ๆ

สถานที่ท่องเที่ยว

ป่าลาน เป็นป่าลานหินใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นลานอันเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอด เมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านดอก ในต้นหนึ่ง และเมื่อออกดอกแล้ว ต้นลานต้นนั้นจะตายไป

น้ำตกห้วยใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม สูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร หน้าผาตรงบริเวณน้ำตกโค้งเป็นมุม 150 องศา นอกจากนี้ ยังมีทิวทัศน์ที่ดีเด่นเป็นธรรมชาติ เช่น หน้าผาที่สูงชันตาม ยอดเขาและน้ำตกต่าง ๆ เช่น น้ำตกทับลาน และน้ำตกเหวนรก

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย