ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพป่าที่สมบูรณ์รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ และยังเป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่ง ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 815 ตารางกิโลเมตร หรือ 509,200 ไร่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ภาคละ 1 แห่ง รวมเป็น 5 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการออกประกาศพระราชกฤษฎีกา กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ ป่าห้วยเขย่ง และป่าเขาช้างเผือก ในท้องที่ตำบลท่าขนุน ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ และตำบลปรั่งเพล ตำบลหนองคู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2504

สภาพภูมิประเทศอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี มีเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดตัวตามแนวเหนือใต้ มีความสูงประมาณ 200-1,700 เมตร และมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 950 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูน หินลูกรัง เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควน้อย

สภาพภูมิอากาศ อยู่ในเขตโซนร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมจากทะเลอันดามัน แบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- มกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37-38 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง แดง ประดู่ ตะเคียนทอง ตะคร้อ เต็ง รัง เหียง พลวง และไม้พื้นล่างจำพวกไม้ไผ่ต่าง ๆ

สัตว์ป่าที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ ช้างป่า กระทิง หมี เสือ กวาง เก้ง เลียงผา หมูป่า เม่น ลิง ค่าง ชะนี กระต่ายป่า กระรอก กระแต และนกนานาชนิดจำนวนมาก

สถานที่ท่องเที่ยว

บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ เขาหินที่มีหน้าผาสูงชันสวยงาม และทะเลสาบ

ถ้ำเกริงกระเวีย เป็นถ้ำที่อยู่ทางตอนเหนือของบ้านเกริงกระเวีย มีหินงอกหินย้อย และธารน้ำไหลผ่าน ภายในถ้ำสวยงามมาก มีความลึกประมาณ 300-400 เมตร อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 40 กิโลเมตร

น้ำตกเกริงกระเวีย มีความสูงประมาณ 5 เมตร อยู่ริมถนนสายทองผาภูมิ-สังขละบุรี อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร

น้ำตกไดช่องถ่อง เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 15 เมตร มีความสวยงาม อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 47 กิโลเมตร

เจดีย์บูอ๋อง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญ สร้างอยู่บนยอดเขาเล็ก ๆ มีบึงใหญ่ล้อมรอบ ในบริเวณบึงจะมีบัวนานาชนิด เป็นที่เคารพของประชาชนโดยทั่วไป ทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปี จะมีประชาชนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย