ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ค่อนข้างน้อย แต่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และมีจุดเด่นเอกลักษณทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก หน้าผา และถ้ำธารลอด นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการยุบตัวของหินปูน และการกัดเซาะของน้ำทำให้เขาหินปูนกลายเป็นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมา ตลอดจนหลักฐานแสดงถึงด้านประวัติศาสตร์เป็นทางเดินทัพของพม่า และกองทัพญี่ปุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,000 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 5 ของภาคตะวันออก และเป็นแห่งที่ 17 ของประเทศไทย

แต่เดิมอุทยานแห่งนี้ ใน พ.ศ. 2517 ได้เป็นวนอุทยานถ้ำธารลอด พ.ศ. 2523 เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด ต่อมา พ.ศ. 2525 ในวาระเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์"

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน จุดสูงสุดคือยอดเขากำแพงมีความสูง ประมาณ 1,260 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

สภาพภูมิอากาศในพื้นที่แห่งนี้ มีอากาศค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย 37-38 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม

ในพื้นที่แห่งนี้มีสภาพป่าส่วนใหญ่ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ มีบางส่วนเป็นป่าไผ่สภาพป่ามีความ อุดมสมบูรณ์มาก พันธุ์ไม้ที่พบบ่อย ได้แก่ ตะเคียน ยาง มะค่าโมง ประดู่ ก่อ กำยาน เป็นต้น

ยังมีชุกชุมเนื่องจากมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ และพื้นที่ได้รับการคุ้มกันอย่างดี สัตว์ป่าพบบ่อย ได้แก่ หมีควาย หมีขอ เสือดาว วัวแดง กระทิง กวาง เก้ง ลิง สมเสร็จ และสัตว์จำพวกนกอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า "หมาน้ำ" หรือ "เขียดวาก" มีลักษณะคล้ายคางคก มีเสียงร้องคล้ายสุนัขเห่า จะพบได้ในบริเวณลำห้วยและบริเวณถ้ำธารลอด

สถานที่ท่องเที่ยว

จุดเด่นของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ อยู่ที่ถ้ำธารลอดน้อยและถ้ำธารลอดใหญ่ ตัวถ้ำจะมีความยาวประมาณ 300 เมตร ปากกว้างประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ปรากฎเป็นรูปต่าง ๆ ยามเมื่อกระทบกับแสงไฟจะส่องประกายระยิบงามจับตามาก ส่วนธารน้ำที่ไหลลอดใต้ถ้ำ ก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย จากถ้ำธารลอดน้อย จะมีทางเดินไปถึงถ้ำธารลอดใหญ่ ด้วยทางเดินเท้าประมาณ 2 กิโลเมตร ถ้ำธารลอดใหญ่จะมีลักษณะคล้ายสะพานธรรมชาติมีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฎการว่าบริเวณนี้ เป็นที่ฝังศพของมนุษย์โบราณ เนื่องจากค้นพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมาก มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกไตรตรึงษ์ มีความสูง 3 ชั้น น้ำตกธารเงินสูงถึง 7 ชั้น ที่สวยงามมากเช่นเดียวกัน ในด้านประวัติศาสตร์ มีหลักฐานที่น่าสนใจ กล่าวคือ สันนิษฐานว่า บริเวณนี้อยู่ในเส้นทางที่กองทัพพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยา พบซากอาวุธโบราณ โครงรถยนต์จากตัวเมืองกระดูก เครื่องรางของขลังอยู่กระจายทั่วไป และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้เดินทัพผ่านบริเวณนี้เช่นกัน

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม