ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่งและป่าเขาช้างเผือก ในเขตท้องที่อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ทิศเหนือ จรด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
- ทิศใต้ จรด อุทยานแห่งชาติไทรโยค
- ทิศตะวันออก จรด อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
- ทิศตะวันตก จรด เขตแดนไทย-สหภาพพม่า

ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อปี พ.ศ. 2534 ให้ดำเนินการตามรูปแบบอุทยานแห่งชาติ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 100-1,249 เมตร มีเขาช้างเผือกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุด 1,249 เมตร จากระดับน้ำทะเลและยังมียอดเขาที่สำคัญ ฯ ได้แก่ เขาช้างเผือก เขานิซา เขาพุถ่อง เขาด่าง เขาปากประตู เขาเลาะโล เขาประหนองโทคี เขาชะลูโลง ฯลฯ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยต่าง ๆ เช่น ห้วยมาลัย ห้วยกบ ห้วยซ่าน ห้วยองค์พระ ห้วยปีคี ห้วยปากคอก ห้วยเจ็ดมิตร ฯลฯ โดยไหลลงเขื่อนเขาแหลม และแม่น้ำแควน้อย จึงเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแควน้อยด้วย

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เนินเขา มีพื้นที่ราบลุ่มเป็นจำนวนน้อย จึงทำให้ชั้นดินนั้นเป็นหินมากกว่าดิน แบ่งชนิดหินได้ 2 ชนิด คือ หินอัคนี และหินแปร เป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำที่สำคัญ ส่วนมากไหลลงสู่ที่ราบทิศตะวันออก เป็นที่กักเก็บน้ำของเขื่อนเขาแหลม ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมของอำเภอทองผาภูมิ ลำน้ำอีกส่วนไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย อันเป็นต้นกำเนิดส่วนหนึ่งของแม่น้ำแควน้อยด้วย

เนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติวางแนวยาวเหนือ-ใต้ จึงทำให้เกิดสภาพป่าชนิดต่าง ๆ มากมาย เช่น

ป่าดิบชื้น มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง ตะเคียน ยางขาว ยางยูง ยางหนู ไก่เขียว เคี่ยม กันเกรา จำปาป่า มะหาดเนียง ไม้พื้นล่างมีพวก หวาย เฟิร์น เตย ปาล์ม

ป่าดิบแล้ง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยางขาว ยางแดง ตะเคียน ยมหอม จำปาป่า จำปีป่า กระบาก มะม่วงป่า มะหาด มะแพน แดงดง มะไฟป่า สมพร ไม้พื้นล่างมีพวก ปาล์ม ข่า และเฟิร์นต่าง ๆ ฯลฯ

ป่าเญจพรรณ พบมากที่สุด มีพรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ ประดู่ แดง ตะแบก เสลา ส้าน มะค่าโมง อินทนิล ตุ้มเต๋น ตะคร้อ ตะคร่ำ กระพี้เขาควาย ขะเจ๊าะ มะเกลือ กาสามปีก สมอพิเภก กระบก มะกอก ไม้พื้นล่างมีพวก ไผ่ไร่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ข้าวหลาม ไผ่รวก ไม้หนาม ฯลฯ

ป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม่ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อชนิดต่าง ๆ กำลังเสือโคร่ง มณฑลป่า พระเจ้าห้าพระองค์ กำยาน อบเชย ทะโล้ ไม้พื้นล่าง ได้แก่ มอส และเฟิร์นต่าง ๆ

เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นป่าผืนเดียวกันกับประเทศสหภาพพม่า จึงมีการย้ายถิ่นฐานไปมาอยู่เป็นประจำ และเนื่องจากไม่มีราษฎรอยู่ในพื้นที่ป่ามากนักจึงทำให้สัตว์ป่าไม่ถูกรบกวน ที่พบเห็นเป็นประจำ มีดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย ช้าง เลียงผา กวาง เก้ง กระจง หมูป่า หมี ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด เสือไฟ เสือปลา เสือลายเมฆ เสือโคร่ง หมีคน หมีควาย กระรอก กระรอกบิน กระแต หนูริ่ง พังพอน ค้างคาว กระต่ายป่า แมวป่า หมาไน เม่น

นก ประกอบด้วย นกเงือก นกนางแอ่น นกเขาชนิดต่าง ๆ เหยี่ยว นกกระสา นกอินทรีย์ นกฮูก นกปรอด นกแขวก นกเค้าแมว นกแสก นกกระปูด นกเอี้ยง นกกางเขน นกขมิ้น นกกระทาดง นกกวัก นกขุนทอง นกแซงแซว นกหัวขวาน นกดุเหว่า นกกา ไก่ป่า ไก่ฟ้า ฯลฯ

สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วย งูชนิดต่าง ๆ ตะกวด ลิ่น ตุ๊กแกป่า กิ้งก่าบิน กิ้งก่า จิ้งเหลน แย้ ตะขาบ แมงป่อง กิ้งกือ ทาก ปลิง

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ประกอบด้วย เต่าชนิดต่าง ๆ ตะพาบน้ำ กบ เขียด คางคก อึ่งอ่าง ฯลฯ

ปลา ประกอบด้วย ปลาเวียน ปลาซิว ปลาก้าง ปลาช่อน ปลาไหล ปลากระทิง ปลาตะเพียน ปลาหมอ ปลาแขยง ปลาชะโด ฯลฯ

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกเขาใหญ่ อยู่ในท้องที่ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นใหญ่ ๆ อยู่ 3 ชั้นด้วยกัน ในแต่ละชั้นมีความสูงและความแตกต่างกันออกไปมีแอ่งน้ำใหญ่มากมายตลอดลำน้ำ น้ำใสและเย็น สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่ทั่วไป อากาศเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อน

น้ำตกน้ำดิบใหญ่ อยู่ทางตอนล่างของน้ำตกเขาใหญ่ สายน้ำของน้ำตกน้ำดิบใหญ่นี้ไหลไปรวมกับสายน้ำของน้ำตกเขาใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น อยู่ในท้องที่ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีชั้นเดียว มีความสวยงามมาก น้ำตกไหลผ่านหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร ลงสู่พื้นล่างแล้วแตกกระจายออกมากลายเป็นกลุ่มไอน้ำ ลอยตัวขึ้นมาจากพื้นล่างน้ำใสและเย็น

น้ำตกบิเต็ง อยู่ในท้องที่ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำน้อยใหญ่จำนวนมาก เหมาะแก่การที่จะไปพักผ่อนและเล่นน้ำ อากาศเย็นสบาย สภาพป่าในบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต้นไม้ขนาดใหญ่มีอยู่ทั่วไปและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

เนินเสาธง อยู่ในท้องที่ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เนินเสาธงเป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่จึงได้ชื่อว่า "เนินเสาธง" บนเนินเสาธงสามารถมองลงเห็นทิวทัศน์ได้รอบตัวเรา ทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามในประเทศไทยและทิวทัศน์ ในประเทศสหภาพพม่า วันใดท้องฟ้าเปิดเราก็จะได้เห็นท้องทะเลอันดามันได้อีกด้วย

น้ำตกห้วยเหมือง อยู่ในท้องที่ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ มีความสวยงามมาก และยังพบถ้ำในบริเวณนี้อีก

จุดชมทิวทัศน์เขาขาด อยู่ในท้องที่บริเวณน้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่อยู่บนยอดเขาสูง มีกระแสลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศบริสุทธิ์และเย็นสบาย บนจุดนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่าง ๆ ได้รอบตัวเห็นน้ำตกจ๊อกกระดิ่น เห็นหมู่บ้านอีต่อง หมู่บ้านหินกอง เนินเสาธง ทิวทัศน์ในประเทศสหภาพพม่า เมื่อใดท้องฟ้าเปิดก็จะมองเห็นท้องทะเลอันดามันได้ด้วยตาเปล่า

จุดชมทิวทัศน์ กม.15 อยู่บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 15 ถนนสายบ้านไร่อีต่อง อากาศเย็นสบายสามารถมองเห็นทิวทัศน์ ต่าง ๆ ได้มากมาย ทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำของเขื่อนเขาแหลมเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุด เพราะมีความสวยงามประทับใจมาก

ถ้ำเขาน้อย อยู่ในท้องที่ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ ภายในถ้ำได้มีผู้นำเอาพระพุทธรูปไปประดิษฐ์สถานไว้ จะพบเห็นหินย้อยรูปร่างแตกต่างกันออกไปอยู่ทั่ว ๆ ไปภายในถ้ำนี้

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย