ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่กิ่งอำเภอหนองพญ้าปล้อง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และกิ่งอำเภอหิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาป น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ที่สวยงาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,822,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2524 และเป็นแห่งที่ 8 ของภาคกลาง ตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 28 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นดินและส่วนที่เป็นพื้นน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ป่าเหนืออ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง ยอดสูงประมาณ 1,200 เมตร โดยเฉลี่ยสูงประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเลส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินแกรนิต บางแห่งเป็นเขาหินปูน ในหลายแห่งอุดมไปด้วยแร่ฟลูออไรท์ ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเพชรบุรี และแม่น้ำปราณบุรี

สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าดิบชื้น จึงทำให้มีความชื้นสูง ส่วนใหญ่จะมีฝนตกชุก จึงมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ไม่ร้อนอบอ้าว

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบชื้น คือ มีประมาณ 80 % ของพื้นที่ และอีก 20 % เป็นป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ทั้งยังมีลักษณะเด่นในบางพื้นที่เป็นเต็งรังผสมกับไม้สน ซึ่งเป็นสนสองใบตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายอย่าง เช่น ตะเคียนทอง ประดู่ มะค่า กฤษณา ฯลฯ มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

สัตว์ป่าอยู่อย่างหนาแน่นชุกชุมด้วยสัตว์ใหญ่ เช่น ช้างป่า โดยเฉพาะช้างที่เคยจับได้เป็นช้างเผือก ที่ราษฎรชาวจังหวัดเพชรบุรี ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปแล้วถึง 4 เชือก นอกจากนั้นสัตว์อื่น ๆ ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น กระทิง เก้ง เสือ กวาง ค่าง ลิง ชะนี หมี และสัตว์อื่น ๆ อีกมาก รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน นก และเคยมีผู้พบจรเข้ในหนองน้ำ ลำห้วย ต้นน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยว

ทะเลสาป เนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร (26,300 ไร่) เกิดจากการสร้างเขื่อนดินปิด 3 ช่องทางระหว่างหุบเขา ทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมแก่งน้ำเดิมเป็นพื้นน้ำอาณาเขตกว้างขวาง จากยอดเขาดนินเขาหลากเป็นเกาะโผล่พ้นน้ำถึง 30-40 เกาะ ก่อให้เกิดทิวทัศน์งดงามยิ่ง ประกอบกับแนวเขาทางตะวันตกเมื่อมองจากที่ทำการและเขื่อนดิน

เขาพะเนินทุ่ง เป็นเขาที่สูงที่สุด คือประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทิวทัศพ์ที่งดงามทั้งยามเช้าและยามมีทะเลหมอก ในช่วงต่อฝนหนาว

น้ำตกทอทิพย์ อยู่ห่างจากยดเขาพะเนินทุ่งประมาณ 5 กิโลเมตร ตัวน้ำตกมีถึง 18 ชั้น ในบริเวณพื้นที่อันเป็นพื้นน้ำที่มีต้นน้ำลำธารที่งดงาม น้ำตกอื่น ๆ เช่น น้ำตกปราณบุรี น้ำตกธารทิพย์หรือน้ำตก 5 ชั้น น้ำตกแม่เสรียง น้ำพุร้อน เป็นที่มหัศจรรย์ยิ่งในความงามของธรรมชาติของป่าดงดิบชื้นอันประกอบด้วย ดงไม้งามและสูงใหญ่ อันเป็นลักษณะของป่าใหญ่

ถ้ำต่าง ๆ อยู่บริเวณเทือกเขาสามร้อยยอด และบริเวณถ้ำวิมาน มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามยิ่ง ภายในถ่ำมีหลักฐานและร่องรอยของมนุษย์โบราณ

ผาน้ำหยด สามารถชมได้จากชายฝั่งลำน้ำเพชรบุรี การท่องเที่ยวโดยการรล่องแก่งแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งลึกมากและมีผาสูงชัน มีน้ำไหลหยดลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีอยู่ตลอดเวลา ในฤดูฝนน้ำจะหยดเป็นสายทาง ก่อให้เกิดแผงมอสคลุมเขียวไปทั่วหน้าผา

น้ำตกหัวป่าเงา อยู่ทางใต้ของพื้นที่ มีน้ำตกใหญ่น้อยอยู่มากมาย รวมเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม อยู่ในตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตติดต่อกับโครงการพระราชดำริห้วยสัตว์ใหญ่

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย