ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฎ หรือเขาพระบาท ท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาสูงสุดในระดับความสูง 700 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามลูกเรียงชิดติดกัน มีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกกระทิง และปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับตำนานทางพุทธศาสนา โดยเฉพาะในด้านความเชื่อถือทางศาสนา เกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชฌกูฎ มีเนื้อที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,000ไร่ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2508 ต่อมาได้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2520 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 4 ของภาคกลางตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 14 ของประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำจันทบุรีมีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเพียง เล็กน้อย มียอดเขาพระบาทเป็นภูเขาสูงสุด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400 เมตร มีหินก้อนใหญ่ 3 ก้อน ตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นได้จากพื้นราบนอกเขตป่า อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎมีลักษณะกลมเกลี้ยง สภาพของดินเป็น ดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินสีแดงและสีเหลือง บนยอดเขาเป็นดินลูกรังและมีหินโผล่ทั่ว ๆ ไป

ในฤดูผนระหว่างเดือนพฤษภาคม-เดือนตุลาคม จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 26 องศาเซลเซียส จึงทำให้บรรยากาศเย็นชื้น ไม่ร้อนอบอ้าว ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน

สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา และป่าไม้ผลัดใบ มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านานาชนิดขึ้นคละปะปนกันที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยางแดง ตะเคียนทอง มะค่าโมง ประดู่ แดง พยุง ตะแบก กะบาก กฤษณาซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่หายาก และสมุนไพร ชนิดต่าง ๆ เช่น เจ็ดช้างสาร ลูกกระวาน ผลสำรอง นอกจากนี้ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ชี้ หวาย ระกำ กล้วยป่านานาชนิด และเฟิร์น เป็นต้น

เนื่องจากสภาพป่าอยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน ประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติไม่ลักลอบล่าสัตว์ เพราะมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและรายได้ดีอยู่แล้ว คือ การทำสวนผลไม้ สัตว์ป่าจึงยังมีชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา แพะป่า ไก่ป่า และนกชนิดต่าง ๆ ตามลำห้วยก็ยังมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุก

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกกระทิง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาคิชฌกูฎ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นมีความงามแบบต่าง ๆ กัน และมีแอ่งน้ำใสสะอาด ลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นมีพืชจำพวกมอส เฟิร์น ขึ้นปกคลุมเต็มทั้งสองข้างลำธาร ดูเขียวชะอุ่ม เมื่อไม้ผลัดใบใบไม้สีเหลืองแกมแดงจะโรยใบปูทางเดินสวยงามยิ่ง ยอดเขาพระบาททิวทัศน์บนยอดเขาคิชฌกูฎหรือเขาพระบาทนี้ มีปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับตำนานพุทธศาสนา อาทิเช่น ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินเป็นรูปคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ บนยอดเขาพระบาทมีอากาศเย็นสบาย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเข

สระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาว และตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจน ในวันมาฆบูชา ประชาชนจะขึ้นไปนมัสการรอยพระบาททั้งกลางวันและกลางคืนเป็นจำนวนมาก

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม