ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 135 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,000 ไร่ แต่เดิมได้กำหนดพื้นที่ที่ดินป่าน้ำตกพลิ้ว-เขาสระบาป ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2505 และใน พ.ศ. 2515 จัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกพลิ้ว ต่อใน พ.ศ. 2518 ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป และในปี พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว" นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของภาคตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 11 ของประเทศ

สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มียอดเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 300-624 เมตร ค่อย ๆ ลาดลงทางทิศใต้ มีที่ราบทั่วไปบริเวณไหล่เขา มียอดเขาสูงสุดชื่อ เขาหว้ากรอก สูงจากระดับน้ำทะเล 624 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น คลองพลิ้ว คลองนารายณ์ คลองตรอกนอง คลองมะกอก

สภาพอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อากาศจะค่อนข้างร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม มีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยนปีละ 3,000 มม./ปี และระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายที่สุด อุณหภูมิตลอดปีประมาณ 26 องศาเซลเซียส

สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้กฤษณา สำรอง คะนอง หรือเคี่ยม กะบก ตะเคียน ประดู่ แต้ว ตาเสือ กระท้อนป่า ไทร ตีนเป็ด ชิงชัน ตะแบก ขนุนป่า เป็นต้น

สัตว์ป่ายังมีอยู่ชุกชุม เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่ เลียงผา หมี เสือ เก้ง เม่น ลิง ค่าง ชะนี กระรอก กระจง ลิ่น พังพอน ฯลฯ และนกที่หายาก ได้แก่ ไก่ฟ้าสีเงินจันทบูรณ์ และนกประจำถิ่นอีกประมาณ 90 ชนิด เช่น นกยางเขียว เหยี่ยวแดง เหยี่ยวชิครา เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก นกเปล้า นกลุมพู นกเขาไฟ นกอีเสือ นกหัวขวาน นกแซงแซว นกขุนทอง นกปรอท และนกกางเขนดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาพลวง ปลากบหิน ปลาสร้อย และกุ้งแรด

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกพลิ้ว คำว่า "พลิ้ว" กล่าวกันว่าเป็นภาษาขอม ซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมแปลว่า ทราย หรือหาดทราย เข้าใจกันว่าน้ำตกพลิ้วคงจะได้ชื่อมาจากต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งชอบขึ้นในที่ดินปนทราย เป็นไม้เถามีดอกเป็นช่อ มีผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองอมแดง ขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบนี้ น้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมีน้ำตลอดปี ปกติน้ำจะใสมากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทราย ในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ที่ไปพักผ่อนหย่อนใจจะตื่นเต้นเพลิดเพลินติดตาตรึงใจกับฝูงปลา โดยเฉพาะปลาพองหินเหล่านี้ น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของอุทยาน ฯ

สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (อลงกรณ์เจดีย์ สร้าง พ.ศ. 2419 สถูปพระนางเรือล่ม สร้าง พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารพระนางเจ้า ฯ ด้วย เนื่องจากพระองค์ท่านเคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงชื่นชมความงามตามธรรมชาติของน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างมาก

น้ำตกคลองนารายณ์ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าชมความงามของพฤกษชาติ และน้ำตก

น้ำตกตรอกนอง น้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งเรียกว่า น้ำตกไม้ชี้ ถัดไปเป็นน้ำตกกลาง และชั้นบนสุดเรียกว่า น้ำตรอกนอง มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก มีน้ำไหลตลอดปี ในระหว่างเดินทางขึ้นน้ำตกจะเห็นความสวยงามของลำธาร และสภาพป่าที่ร่มรื่นและเขียวขจีตามธรรมชาติมาก ในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม จะสังเกตเห็นรอยเท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำตามลำธาร เช่น หมี หมูป่า ชะมด หนูหริ่ง พังพอน เก้ง ฯลฯ สัตว์จำพวกนกก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในบริเวณนี้ก็ยังมีถ้ำพระเจดีย์อยู่บนไหล่เขาพระเจดีย์ ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่คล้ายเจดีย์ ตั้งอยู่บนไหล่เขา ชาวบ้านเรียกว่า "เขาพระเจดีย์" เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น หมี เลียงผา ค้างคาว

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม