ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ในท้องที่ตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 217 ตรางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานน้ำตกตาดโตน ต่อมาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็นอุทยานแห่งที่ 23 ของไทย

อุทยานแห่งชาติตาดโตน มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา พื้นที่บนเทือกเขาภูแลนคาทั้งหมด มีสภาพเป็นต้นน้ำของน้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ในลำปะทาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงตัวจังหวัดชัยภูมิ และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำชี ประกอบกับเป็นต้นน้ำของลำห้วยชีลอง สำหรับตาดโตนน้อย ลำห้วยแคน และลำห้วยเสียวน้อย

สภาพภูมิอากาศ มีการแบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน และฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวที่น้ำตกตาดโตนในฤดูร้อน เพราะอากาศค่อนข้างร้อนจึงนิยมไปพักผ่อนอาบน้ำ ส่วนน้ำตกอื่น ๆ นิยมไปเที่ยวฤดูฝน เพราะจะมีน้ำตกมากและสวยงาม ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 องศาเซลเซียส

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และสภาพป่าบริเวณริมลำห้วย บริเวณหุบเขาและยอดเขาจะเป็นป่าดิบแล้ง เป็นป่าต้นน้ำ ของลำน้ำปะทาว ที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ยังเป็นต้นน้ำชีลอง และต้นน้ำห้วยเสียว

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกตาดโตน เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้ น้ำไหลลาดตามลานหิน มีแอ่งสามารถเล่นน้ำได้เป็นจุด ๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผา เป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ในฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน) น้ำตกซึ่งจะมีน้ำมากเต็มหน้าผา นักท่องเที่ยวจะนิยมลงเล่นน้ำ เพราะน้ำไม่ลึกและปลอดภัย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตนจะอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตกตาดโตน สถานที่น่าสนใจแห่งอื่น ๆ คือ

ศาลเจ้าพ่อตาดโตน หรือ ศาลปู่ด้วง ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เคารพนับถือของชาวชัยภูมิ เนื่องจากเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ ปู่ด้วง มีความรู้ทางสมุนไพรและเวทย์มนต์คาถา ได้ช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ตั้งแต่ครั้งกระนั้นสืบต่อมาจนปัจจุบัน

น้ำตกผาเอียง เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามท่ามกลางบรรยายกาศที่ร่มรื่น ตัวน้ำตกกว้างถึง 30 เมตร สูง 4 เมตร และการที่ได้ชื่อว่าผาเอียง ก็เนื่องจากน้ำจากห้วยลำชีลองไหลไปปะทะกับหน้าผาด้านขวามือ น้ำจึงตกลงมาในลักษณะเอียงขวากับลำน้ำ ในลำห้วยชีลองนี้ยังมีน้ำตกอีก 2 แห่ง คือน้ำตกผานิต และน้ำตกผาสองชั้น

น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยาน

ผาเกิ้งและพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นจุดที่สูงสุดของถนนสายชัยภูมิไปอำเภอหนองวัวแดง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย