ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สอด และอำเภอเมือง จังหวัดตาก สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันอุดมสมบูรณ์ดี และมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ทั้งมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือสะพานหิน ซึ่งเชื่อว่า ครั้งหนึ่งเคยมีการยกทัพผ่านทางสะพานหินธรรมชาติแห่งนี้ และต้นกระบากที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตลอดจนจุดเด่น ธรรมชาติที่สวยงามต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช มีเนื้อที่ประมาณ 149 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 93,000 ไร่ นอกจากจะมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยกล่าวคือ ในสมัยโบราณเคยเป็น เส้นทางผ่านการเดินทัพของขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเข้ามาตีเมืองตาก และเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าในปี พ.ศ. 2305 พระเจ้าอลองพญา กษัตริย์พม่า คราวยกทัพกลับจากการล้อมกรุงศรีอยุธา ทรงประชวรสิ้นพระชนม์ในป่าแห่งนี้ เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก้อ ห้วยตาก และป่าสงวนแห่งชาติแม่เมาะ ต่อมาได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต้นกระบากใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2524 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันเพื่อเทอดประเกียรติ แด่พระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2529 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 12 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 40 ของประเทศ

สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน มีภูเขาสลับซับซ้อน ตลอดเนื้อที่มีที่ราบอยู่เพียงเล็กน้อย บริเวณจุดเด่นที่น่าสนใจ โดยทั่วไปอยู่บนทิวเขาถนนธงชัยในตอนสันปันน้ำ แบ่งเขตอำเภอเมืองตาก อำเภอเม่สอด จังหวัดตาก ส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในตอนกลางของพื้นที่ มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล แล้วลาดต่ำลงไปทั้งสองข้าง ลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเหนียวปนลูกรัง มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิประมาณ 6 องศาเซลเซียส

สภาพป่าประกอบไปด้วย ป่าดงดิบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นกระบากใหญ่ สะพานหินธรรมชาติมีพรรณไม้ที่สำคัญ คือ ไม้กระบาก ไม้หวด ไม้มะไฟ ไม้มะยม เป็นต้น ป่าสนเขา ป่าชนิดนี้มักอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ขึ้นไป ป่าดิบเขาขึ้นอยู่ตามเทือกเขาสูงใกล้สันปันน้ำ มีพรรณไม้ที่สวยงามคือ ไม้ก่อ ไม้เส้า ไม้เนื้ออ่อน เป็นต้น ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณมีทั่ว ๆ ไป พรรณไม้ที่สำคัญคือ เต็ง รัง เหียง พลวง ตะแบก ประดู่ มะค่าโมง ยมหิน เปล้า เก็ดแดง มะเกลือ ไม้ไผ่ต่าง ๆ

สำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนี้ประกอบด้วย เลียงผา เก้ง กวาง เสือไฟ หมูป่า ลิง หมี ค่าง กระต่าย กระรอก นกเอี้ยง ไก่ป่า เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว

ต้นกระบากใหญ่ มีขนาดโตวัดได้โดยรอบ 16 เมตร และสูงประมาณ 50 เมตร เป็นต้น กระบากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
สะพานหิน มีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่ เชื่อมติดกับหน้าผาสองแห่งเข้าด้วยกัน มีความกว้างและความสูง 25 เมตร ยาวประมาณ 30 เมตร เบื้องล่างมีลำธารไหลผ่านตลอดปี สภาพป่าโดยรอบเขียวชอุ่ม ร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกแม่ย่าป้า เป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากลำห้วยแม่ย่าป้า มีน้ำไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นตามร่องห้วยมี 9 ชั้น แล้วไหลลงสู่ลำห้วยแล้งแม่ท้อ บริเวณฝั่งของธารน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย