ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติห้วยหวด

อุทยานแห่งชาติห้วยหวด มีท้องที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 สภาพทั่ว ๆ ไป เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา เนินหิน อ่างเก็บน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติห้วยหวดมีเนื้อประมาณ 828.56 ตามรางกิโลเมตร ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีอยู่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริตอนหนึ่งว่า "ควรอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ และป่าไม้บริเวณใกล้กับหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยหวดตลอดจนบริเวณข้างเคียงตามขอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับควรปรับปรุงเสริมแต่งบริเวณให้มีความสวยงามและรักษาไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีความสวยงามและเหมาะจะพัฒนาให้เป็นอุทยานหรือส่ง เสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี"

กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำเนินการจัดเป็นอุทยานเพื่อสนองพระราชดำริต่อไป

โครงการนี้ได้ทำเป็นโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530

ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย มีความสูง 300-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขา มีที่ราบหลังเต่ายาวประมาณ 10 กิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงชันเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ำพุง ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลา และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ถึง 19 แห่ง ที่น่าสนใจได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำดาน้อย สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายความสามารถอุ้มน้ำได้น้อย

สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลคือ
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1484 มิลลิเมตร/ปี
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 16 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย ประมาณ 32 องศาเซลเซียส

สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้ได้แก่ ไม้ตะเคียน มะค่าโมง ตะแบก เต็ง รัง แดง เหียง พลวง กะทก ประดู่ พยุง ไม้ไผ่และหวายชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ส่วนสัตว์ป่าประกอบไปด้วย เก้ง กวาง หมูป่า หมาใน นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด มีก้อนหินรูปร่างแปลกเรียงรายอยู่ตามธรรมชาติอย่างสวยงาม

หน้าผาเนินหิน ประกอบด้วยสวนดอกไม้ มีดอกไม้สีต่าง ๆ บริเวณหน้าผาจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกกล้วยไม้ ออกดอกในช่วงฤดูหนาว

นอกจากนี้ยังมี อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำดงน้อย ถ้ำหีบภูผานาง ถ้ำพระเวทย์ ถ้ำเสาวภา ถ้ำผาเนินหิน เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย