ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน ท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรัง บริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา ปรากฏเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม หินมีลักษณะและรูปทรงแปลก ๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซึมตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร มีเนื้อที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,200 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2531 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 59 ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วย ภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงษ์ ภูถ้ำพระ ภูหลักเส ภูหินเทิบ ภูมโน มียอดเขาภูจองสีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพเป็นภูเขาหิน ตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปต่าง ๆ หน้าผาสูงชัน และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยลิง ห้วยเรือ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร มีสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูคือ
- ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน
- ฤดูหนาว ระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม
- ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

สภาพป่าประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้นานาชนิด ได้แก่ ตะแบก พะยอม ตะเคียน ประดู่ แดง มะไฟ มะค่า ชิงชัน กะบก กะบาก ส้าน จิก ดิ้ว จำปีป่า ยมหอม เหียง เต็ง รัง เป็นต้น

สัตว์ป่าที่พบเห็นโดยส่วนใหญ่ เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หมูป่า กวาง เก้ง ไก่ป่า ไก่ฟ้า หมาจิ้งจอก ลิง นกยูง กระต่าย และนกนานาชนิด

สถานที่ท่องเที่ยว

ภูผาเทิบ ซึ่งมีความหมายถึงภูผาที่มีหินมาเทิบทับกันไว้ มีกลุ่มหินประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่าง ๆ วางซ้อนกันอยู่อย่างวิจิตรพิศดาร บนลานหินกว้างและยาวเป็นสวนหิน เปรียบเสมือนประติมากรรมธรรมชาติ หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายไอพ่น รองเท้าทรงสูง เก๋งจีน มงกุฏคล้ายสถูป เป็นต้น บริเวณลานหินมีป่าเต็งรัง มีลักษณะแคระแกรนสวยงาม และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะต้องเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด

ภูถ้ำพระ มีน้ำตกถ้ำพระและเป็นแหล่งน้ำซับตลอดปี บริเวณน้ำตกจะมีเพิงหินคล้ายถ้ำ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 3 ฟุต สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2515 และพระพุทธรูปไม้หลายร้อยองค์ รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ บนลานหินมีหินรูปร่างต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝน ดูแปลกและสวยงาม

ภูนางหงษ์ มีหินธรรมชาติรูปหงษ์ขนาดใหญ่อยู่กลางหินกว้าง และมีก้อนหินขนาดใหญ่วางทับกันอยู่เป็นรูปร่างต่าง ๆ สีต่าง ๆ กัน

ภูหลักเส เป็นการเล่าสืบกันต่อมาแต่โบราณว่า มีหลักทองคำตั้งอยู่บนกลางเนินเขานี้แล้วต่อมาหายไป ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "เสาเส" (ภาษาภูไท แปลว่า เสาหาย) ต่อมาจึงเรียกเป็นภูหลักเส มีจุดเด่นคือป่าแคระและเป็นสถานที่ชมวิว

ภูมโน เป็นภูเขาที่อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองมุกดาหาร บนยอดเขาจะมีศาลาที่พักและรอยพระพุทธบาทจำลองลึก 1 เมตร เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ถ้ำฝ่ามือแดง เป็นเพิงหินกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร มีรูปรอยฝ่ามือแดงติดผนังถ้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจุ่มสีแล้วทาบลงไปบนผนังหิน 2 มือและ อีก 4 มือเป็นร่องรอยการวางมือทาบบนผนังหินแล้วพ่นสีทับ เป็นร่องรอยการสื่อความหมายของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 3,000 ปี

วังเดือนห้า เป็นแอ่งน้ำซึ่งจุน้ำฝนที่ไหลเป็นธารจากลานหิน สามารถที่จะลงไปแช่และอาบน้ำเล่นได้อย่างสบาย อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯมากนัก

ถ้ำลอด เป็นถ้ำเล็ก ๆ ที่สามารถลงมาจากหน้าผา เพื่อที่จะเดินต่อไปยังภูนางหงษ์ และภูหลักเส ระหว่างทางจากถ้ำลอดไปยังภูหลักเส จะพบบริเวณที่ชาวบ้านได้ขุดพบเศษถ้วยชามและของโบราณ

นอกจากนี้ยังมีหน้าผาต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีความสวยงามแปลกตากันไปแต่ละด้าน อาทิเช่น ผาอูฐ ผางอย ผาปู่เจ้าและผาไทร

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม