ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว เป็นอุทยานแห่งชาติ มีเนื้อที่อยู่บนแนวเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอชานุมาน และอำเภอเสนานิคม จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 232 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นไร่

ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นแห่งที่ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่ ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวเป็นแนวจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยป่าอันอุดมสมบูรณ์หลายชนิด พื้นที่หลายแห่งมีลานหินขนาดใหญ่ ชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกว่า ดาน กระจายอยู่ตามยอดเขาต่าง ๆ มียอดภูกระซะ เป็นยอดสูงสุด สูงประมาณ 480 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนยอดอื่น ๆ มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 350-450 เมตร พื้นที่เหล่านี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น ห้วยทม ห้วยกบก ห้วยก้านเหลือง ห้วยลำกลาง ห้วยขี้เหล็ก ห้วยหินขัว ห้วยตูม และห้วยไห เป็นต้น ลำห้วย ลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่ที่ราบรายรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรกรรม นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง กระจายอยู่ตามเทือกเขาต่าง ๆ มีไม้มีค่าอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น มะค่าโทง มะค่าแต้ ประดู่ ชิงชัน พยุง แดง ตะเคียนทอง ยาง กระบาก เป็นต้น

บริเวณพื้นที่ป่าเหล่านี้มีสัตว์ป่าอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะที่เทือกเขาภูสระดอกบัว ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าขนาดใหญ่ และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำ เราสามารถพบสัตว์ป่าได้หลายชนิด เช่น เก้ง หมูป่า หมาไน สุนัขจิ้งจอก อีเห็น ลิง เม่น กระจง บ่าง ค้างคาว สัตว์ปีกประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังขาว ไก่ป่า เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

สภาพธรรมชาติที่หลากหลาย ประกอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงาม ความวิจิตรพิศดารของหินผามีความเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว ได้แก่

ภูผาแต้ม มีรูปรอยฝ่ามือ และภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าอยู่ในยุคเดียวกันกับภาพเขียนสีที่ภูผาเทิบ ในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร เพิงผาที่ปรากฎมีภาพเขียนอยู่นั้น มีลักษณะคล้ายถ้ำ ภาพต่าง ๆ ดังกล่าว อยู่สูงจากพื้นถ้ำ ประมาณ 7-12 เมตร ถ้ำนี้ยาวประมาณ 60 เมตร

ผามะเกลือ เป็นจุดชมวิว อยู่ใกล้บริเวณภูผาแต้ม มีลักษณะเป็นลานหินอยู่ใต้เพิงผา ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ เหมาะสำหรับใช้เป็นที่พักผ่อน

ลานหินบนภูวัด อยู่บริเวณโดยรอบภูผาแต้ม ในวันสำคัญทางศาสนาและวันสงกรานต์ ชาวบ้านจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา มีผู้คนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทุกครั้ง

ภูผาหอม เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดของเทือกเขาภูผาแต้ม ณ จุดนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในระยะไกลไปทางด้านทิศตะวันตก จุดนี้มีความสูงประมาณ 390 เมตร จากระดับน้ำทะเล เมื่อมองไปด้านหน้าจะเห็นยอดภูหมู ภูแผงม้า ภูไม้ซาง ภูของและภูอัครชาติ ภาพพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อมองจากที่นี้จะสวยงามมาก

ภูสระดอกบัว เป็นภูเขาสูงประมาณ 420 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่บนรอยต่อสามจังหวัด บนยอดภูมีแอ่งหินขนาดกว้าง ประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร อยู่หลายแอ่ง มีน้ำขังอยู่ตลอดปี มีบัวพันธุ์ขนาดเล็กขึ้นอยู่เต็มสระ ต้นบัวดังกล่าวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงใช้เป็นชื่อภูแห่งนี้

ภูผาแตก เป็นจุดชมวิวที่มีองค์ประกอบทางธรรมชาติ สามารถมองเห็นทิวเขาในอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ได้ในระยะไกล

ลานหิน และ ป่าเต็งรังแคระ มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นลานหินขนาดใหญ่ บางแห่งมีขนาด 20-40 ไร่ สลับกับป่าเต็งรังแคระ

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย