ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น

อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศจัดตั้งเมื่อ 31 ธันวาคม 2534 มีเนื้อที่ประมาณ 266,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง สภาพป่าสวยงามประกอบด้วย พันธุ์ไม่ป่าดิบชื้นขนาดใหญ่ มีร่องน้ำลำธารใสสะอาด เป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ป่า มีทิวทัศน์สวยงาม มีน้ำตกหลายแห่งและมียอดเขาหนอง ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534

สถานที่ท่องเที่ยว

เนื่องจากมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นและเป็นแห่งท่องเที่ยวสำคัญ

น้ำตกดาดฟ้า เป็นน้ำตกที่มีขนาดสูง และใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี 10 ชั้น ชั้นสูงสุดมีหน้าผาสูงชันประมาณ 80 เมตร ในฤดูฝน น้ำตกจะมีน้ำมาก ไหลพรั่งพรูเต็มหน้าผาดูราวกับไหลลงมาจากฟากฟ้า จึงได้ชื่อว่า "น้ำตกดาดฟ้า" ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 7 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกเหมืองทวด เป็นน้ำตกที่รู้จักกันแพร่หลายในเขตอำเภอบ้านนาสาร มี 7 ชั้น ชั้นสูงสุดประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกร่มรื่นมีแอ่งน้ำสวยงาม ตั้งอยู่ในื้องที่บ้านเหมืองทวด หมู่ที่ 1 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกสามห้าเจ็ด เป็นน้ำตกที่สวยงามมากสูงประมาณ 25 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกคลองน้ำเฒ่า เป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีน้ำไหลตลอดปี สูงประมาณ 35 เมตร บริเวณ

น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ เป็นน้ำตกที่สวยงามสูงประมาณ 30 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกมีหน้าผาหิน เป็นหินชั้นกว้างมีลักษณะแปลกตาดูงดงาม มีจำนวน 2 ชั้น ชั้นที่ 2 มีน้ำไหลลาดลงมาเป็นสามสายสวยงามมาก ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

น้ำตกคลองคันเป็ด เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก สูงประมาณ 20 เมตร มีจำนวน 7 ชั้น บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ตั้งอยู่ท้องที่ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำเหมก เป็นถ้ำหินปูน ไม่กว้างนักแต่มีเพดานถ้ำสูง ภายในถ้ำมีผึ้งหลวงเกาะทำรังเป็นจำนวนมากทุกปี ถ้ำนี้อยู่ใกล้กับน้ำตกดาดฟ้า ตั้งอยู่ในท้องที่ ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถ้ำเหม็น (ถ้ำขมิ้น) เป็นถ้ำหินปูน มีขนาดกว้างใหญ่มาก ภายในถ้ำแยกได้หลายเส้นทางบางเส้นทางยาวไม่ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร มีหินย้อยที่สวยงาม มีค้างคาวและมูลค้างคาว จำนวนมาก ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขาหนอง เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สูงประมาณ 1,530 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเมฆหมอกปกคลุมยอดเขาตลอดปี บนยอดเขามีหนองน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ มีพันธุ์ไม้ป่าดิบป่าดิบเขา มีมอสและตะไคร่น้ำเกาะตามลำต้นไม้ อากาศหนาวเย็น

สันเย็น เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร มองจากระยะไกลจะเป็นแนวเขาเรียบเสมอเป็นทิวยาวบนสันเขา มีระดับความสูง 1,000-1,300 เมตร มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิด ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่าง

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย