ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางบก

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาส และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถานสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตกสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง มีเนื้อที่ประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 213,000 ไร่ ได้อัญเชิญสมญานามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มาเป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ เพื่อเทอดพระเกียรติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานที่อันมีค่าทางประวัติศาสตร์ไทย
ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 6 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 18 ของประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน คล้ายจอมปลวกใหญ่อยู่โดดเด่นบนภาคเหนือตอนล่าง บนเทือกเขาสูงของเขานารายณ์ เขาเจดีย์ เขาย่า เขาภูคา ประกอบกันเป็นเทือกเขาหลวง มีจุดสูงสุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย ซึ่งไหลรวมกันสู่แม่น้ำยม

สภาพอากาศในฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนกันยายน และฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นสบาย โดยเฉพาะบนยอดเขาหลวงอุณหภูมิจะหนาวเย็นในเวลากลางคืน ช่วงที่อากาศเย็นสบายที่สุดระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม

สภาพป่าประกอบด้วยป่าดงดิบแล้ง อยู่ในที่ราบป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังและทุ่งหญ้าซึ่งมีพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกว่า "สวนแก้วและสวนขวัญ" พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่ ตะเคียน ยมหอม สมพง เต็ง รัง พยอม ประดู่ แดง เป็นต้น

สัตว์ป่าประกอบด้วย ช้าง กวาง เก้ง หมูป่า ลิง กระรอก ชะนี และนกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยว

ทุ่งหญ้าธรรมชาติที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ บนเทือกเขาสูงของเขานารายณ์ เขาเจดีย์ เขาแม่ย่า เขาภูคาประกอบกันเป็นเทือกเขาหลวง จุดสูงสุด 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นที่พักแรม

น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกที่สวยงามและสูงชัน

หลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัย กล่าวถึงทิศเบื้องหัวนอนมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

 

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติคลองลาน
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
อุทยานแห่งชาติแม่ยม
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม