ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

หมู่เกาะเภตรา เป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่กลางทะเลอันดามันเรียงรายกระจัดกระจายตั้งแต่ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จนถึงตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า และตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเล และเกาะน้อยใหญ่ จำนวน 22 เกาะ โดยมีเกาะสำคัญเรียงจากเหนือไปใต้ คือ เกาะเหลาเหลียงเหนือ เกาะเหลาเหลียงใต้ เกาะเป็ง เกาะเภตรา เกาะตากใบ เกาะกล้วย เกาะตุงกู เกาะละมะ เกาะบุโหลนขี้นก เกาะบุโหลนใหญ่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ เกาะเขาใหญ่ และเกาะลิดี มีพื้นที่ประมาณ 495 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นน้ำประมาณ 468 ตารางกิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2527 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 49 ของประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูนมีความลาดชันสูง มีที่ราบเพียงเล็กน้อยในบริเวณที่เป็นหุบเขาและชายหาด

ลักษณะพันธุ์พืชตามธรรมชาติประกอบด้วย ป่าดงดิบ เป็นป่ารกทึบทั้งในเรือนยอดไม้ใหญ่และไม้พื้นล่าง กระจายอยู่ตามเกาะต่าง ๆ พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ ตะเคียน ยาง ไม้พื้นล่างมีหวาย เฟิร์น มอส เป็นต้น

ป่าชายหาด มีปรากฏเฉพาะหาดทรายที่เป็นที่ราบตามอ่าวของเกาะต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ไม่กว้างนัก สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล และหูกวาง เป็นต้น

ป่าชายเลน พบขึ้นอยู่ในดินเลนบริเวณริมทะเลและตามปากคลอง ซึ่งน้ำทะเลท่วมถึง พันธุ์ไม้สำคัญ ได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก โปรง ตะบูน ถั่วดำ ถั่วขาว ฯลฯ

เนื่องจากอุทยานมีสภาพเป็นเกาะขนาดไม่ใหญ่นัก ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ จึงมีไม่มากนักเท่าที่พบโดยทั่วไปได้แก่ นางอายหรือลิงลม ค่าง กระจง หมูป่า กระรอก นกออก เหยี่ยวแดง นกเงือก นกกระเต็น นกเขียวคราม นกยางทะเล นกนางแอ่น งูเหลือม ตะกวด ฯลฯ นอกจากนั้นบริเวณเกาะต่าง ๆ ยังมีแนวปะการังใต้น้ำที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล

แหล่งท่องเที่ยว

อุทยาน ฯ แห่งนี้สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดปี

เกาะลิดี มีหน้าผาและถ้ำเป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น มีพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หาดทรายขาวสะอาด มีเวิ้งอ่าวยื่นเข้าไปในตัวเกาะ เหมาะสำหรับเล่นน้ำทะเล เป็นมุมสงบสำหรับการพักผ่อน

เกาะเขาใหญ่ อยู่ทางเหนือของเกาะลิดี เป็นปฏิมากรรมธรรมชาติที่คล้ายปราสาทหิน มีสะพานธรรมชาติยื่นโค้งลงไปในทะเล ในช่วงน้ำลดจะสามารถพายเรือลอดข้ามได้

อ่าวก้ามปู เป็นส่วนหนึ่งของเกาะเขาใหญ่ ภายในอ่าวมีน้ำตกที่ไหลเป็นลำธารเล็ก ๆ ลักษณะเป็นแหล่งน้ำซับอยู่ 4 แห่ง เป็นอ่าวที่สงบปราศจากคลื่นลมตลอดปี ตัวอ่าวเวิ้งเข้าไปคล้ายเกือกม้า กว้างประมาณ 700 เมตร ช่วงเวลาน้ำลงปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล จะปรากฏให้เห็นตลอดแนวฝั่ง บริเวณอ่าวนี้จะมีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ ทิวทัศน์หน้าอ่าวมีความงดงาม มองเห็นตัวเกาะคล้ายเรือกลไฟสมัยโบราณจอดทอดสมออยู่ ตามตำนานกล่าวว่าเป็นเรือของเจ้าหญิงต่างแดน มาจอดรอรับชายคนรักที่เป็นชาวเล บนเกาะเขาใหญ่

เกาะบุโหลน เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาว น้ำใส มองเห็นปะการังใต้น้ำ เมื่อเวลาน้ำลดจะสามารถสัมผัสกับ ปะการังเขากวางที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

หาดราไว อยู่ที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีแนวต้นสนตามชายหาด เหมาะสำหรับการพักแรม

เกาะเภตราและเกาะเหลาเหลียว อยู่ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น เป็นเขตสัมปทานเก็บรังนก หาดทรายของเกาะทั้งสองหันหน้าสู่ตะวันออก ตามหน้าหาดจะมีปะการังน้ำตื้น บางส่วนโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเมื่อเวลาน้ำลง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย