ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตั้งชื่อตามหนองน้ำจืดขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า "ทะเลบัน" ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2523 มีพื้นที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ประกาศเพิ่มเติมพื้นที่เป็น 196 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตอำเภอควนโดน และอำเภอเมือง จังหวัดสตูล มีแนวเขตทางด้านทิศใต้จดรัฐ เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ด้านทิศเหนือจดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วย เขาวังช้าง เขาหินร้อง เขาฟ้าริน เขาวังพะเนียด เขาจีน เขามดแดง เขาหาบเคย เขากวงใหญ่ เขาวังหมัน เขากวงเล็ก เขาวังหมู เขาพัง เขาวังกวง เขากายัง เขากล่ำ เขาปูยู และเขาคันวังกูนอง ยอดเขาสูงสุดอยู่ในเทือกเขาจีน สูงประมาณ 756 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีถ้ำขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง เช่น ถ้ำโตนดิน ถ้ำผาเดี่ยว และถ้ำลอดปูยู

ป่าดงดิบ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยาน มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นอยู่หนาแน่นได้แก่ ยาง ตะเคียนทอง ไข่เขียว กระบาก พยอม เหรียง มะหาด ขนุนปาน ทุ่งฟ้า มะม่วงป่า พญาไม้ หลาวชะโอน ไม้พื้นล่างได้แก่ หวาย เถาวัลย์ ว่าน เฟิน และบอน

ป่าเบญจพรรณ องอุทยาน แถบทุ่งหญ้าวังประ เป็นป่าไม้ผลัดใบ ได้แก่ กระโดน ตะแบก เปล้า ปอฝ้าย ส้าน ปออีเก้ง แคทราย และโมกมัน ไม้พื้นล่างได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่ไร่ ไผ่หลอด และหญ้าชนิดต่าง ๆ

ป่าชายเลน อยู่ตามฝั่งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณคลองท่าจีน คลองปูยู คลองปุย คลองกายัง และคลองกำ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โกงกาง แสม โปรงขาว ตาตุ่มทะเล ถั่ว และเถาถอบแถบ

จากการสำรวจสัตว์ป่าในเขตอุทยานมีอยู่รวม 406 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 64 ชนิด ได้แก่ แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เลียงผา เก้ง กระจง ควาย หมู่ป่า เสือโคร่ง แมวดาว ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะนีมือขาว หมีคน ฯลฯ

นก มีอยู่ 289 ชนิด เช่น นกยางกรอกพันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน นกบั้งรอกเล็กท้องแดง นกขุนแผนอกส้ม นกเงือก นกแต้วแร้ว นกแซวสวรรค์ นกขุนทอง ฯลฯ

สัตว์เลี้อยคลาน มี 40 ชนิด เช่น เต่าจักร ตะพาบน้ำ ตุ๊กแกป่าใต้ กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า เห่าช้าง งูเหลือม งูจงอาง ฯลฯ

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 20 ชนิด เช่น อึ่งกรายหัวแหลม จงโคร่ง กบว๊าก กบทูต ปาดบ้าน และอึ่งแม่หนาว เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว

บึงทะเลบัน เป็นบึงกว้างขนาดใหญ่ อยู่กลางหุบเขา ขนาบด้วยเทือกเขาจีน และเทือกเขาวังประ มีพื้นที่ประมาณ 0.32 ตารางกิโลเมตร มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม รอบบึงมีต้นบากง และพรรณไม้น้ำอื่น ๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นที่อยู่ของกบว๊าก

น้ำตกยาโรย ต้นน้ำเกิดจากป่าหัวกระทิง เทือกเขาจีน มีน้ำตก 9 ชั้น

น้ำตกโตนปลิว ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาจีน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเขตอุทยาน มีน้ำไหลตลอดปี

ถ้ำโตนดิน เป็นถ้ำลึกประมาณ 700 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ธารน้ำไหลผ่าน มีปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ

ทุ่งหญ้าวังประ เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ระหว่างภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยาน มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น เม่น กระจง ไก่ป่า เป็นต้น

ถ้ำลอดปูยู เป็นถ้ำลอดคล้ายกับถ้ำลอดของอุทยานอ่าวพังงา อยู่ทางด้านใต้ของอุทยาน บริเวณเขากายัง ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย

นอกจากนี้ยังมี น้ำตกห้วยจิ้งหรีด ถ้ำผาเดี่ยว ถ้ำค้างคาว ถ้ำคนธรรพ์ และเกาะปรัสมานา

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย