ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี

อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่อยู่ทางชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของอ่าวไทย ในบริเวณท้องทะเลจังหวัดชุมพร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 318 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานเป็นทะเล เกาะ และป่าชายเลน บางส่วนเป็นพื้นที่ริมชายฝั่งและภูเขา

จำนวนเกาะในพื้นที่อุทยานมีถึง 40 เกาะ ส่วนใหญ่เป็นเกาะเขาหินปูน จึงมักปรากฏโพรงถ้ำใหญ่น้อย เป็นจำนวนมากทั้งบนบกและใต้ทะเล บางเกาะมีขนาดใหญ่ เช่น เกาะกุลา เกาะมาตรา และเกาะเสม็ด ส่วนเกาะขนาดเล็ก ได้แก่ เกาะบาตร เกาะง่ามน้อย เกาะทะลุ มีลักษณะเป็นโขดหินในทะเล

ป่าชายเลน เป็นสังคมพืชที่พบมากที่สุด มักพบตามชายฝั่งบริเวณแม่น้ำลำคลอง มีดินเลน บริเวณที่พบเป็น พื้นที่กว้างขวางติดต่อกันมากที่สุด คือ บริเวณอ่าวสวี และอ่าวทุ่งคา พรรณไม้ที่พบได้แก่ โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก ลำพู แสม บางครั้งเรียก ป่าโกงกาง

บริเวณแนวปะการังตามเกาะต่าง ๆ ของทะเลชุมพรในเขตอุทยาน ฯ มีองค์ประกอบของสัตว์ทะเล สิ่งที่มีชีวิตใต้ทะเลที่แตกต่างจากบริเวณอื่น กล่าวคือ
- มีปะการังดำมากที่สุดในประเทศไทย
- มีปะการังอ่อนและถ้วยทะเลมากที่สุดในอ่าวไทย
- มีปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลขนาดใหญ่มากที่สุดในอ่าวไทย
- มีความหลากหลายและปริมาณปลาสูงสุดในอ่าวไทย
- เป็นจุดสำรวจหอยที่น่าสนใจที่สุดในอ่าวไทย

นอกจากนี้ยังอาจพบฉลามวาฬ ซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้ ในบริเวณทะเลแถบนี้

แหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำใต้ทะเล ถ้ำที่น่าสนใจซึ่งบางถ้ำมีขนาดใหญ่มาก อาจกว้างถึง 10 เมตร และลึกถึง 15 เมตร
ในถ้ำจะมีสัตว์ทะเล เช่น ปะการัง ฟองน้ำ ดอกไม้ทะเล และหอยชนิดต่าง ๆ

แนวปะการัง เป็นระบบนิเวศน์ที่สลับซับซ้อนด้วยองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต แนวปะการังในเขตอุทยาน ฯ เป็นแบบแนวปะการังชายฝั่ง แบ่งออกเป็น 2 ระดับความลึก ที่ปรากฏได้แก่
- แนวปะการังน้ำตื้น พบบริเวณเกาะมาตรา เกาะทองหลาง เกาะกุลา เกาะแกลบ เกาะละวะ เกาะลังกาจิว เป็นต้น
- แนวปะการังน้ำลึก พบบริเวณเกาะง่ามใหญ่ เกาะง่ามน้อย เกาะหลักง่าม และเกาะทะลุ เป็นต้น

เกาะรังนก ในพื้นที่อุทยาน ฯ มีสัมปทานรังนกมากถึง 10 เกาะ เนื่องจากในเกาะเหล่านั้นมีถ้ำอยู่เป็นอันมาก ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลบริเวณนี้ จึงเหมาะสมต่อการสร้างรังและวางไข่ ของนกนางแอ่นกินรัง

เกาะรังกาจิว เป็นเกาะรังนกเกาะหนึ่งในจำนวนหลายเกาะ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จมาทอดพระเนตรการทำรังของนกนางแอ่น ภายในถ้ำบนเกาะ เมื่อปี พ.ศ. 2433 เมื่อครั้งเสด็จประพาสหัวเมืองทางใต้

 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม