ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากฝั่งสุราษฎร์ธานี ประมาณ 100 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม เกาะกง เกาะม้า เกาะธารเสด็จ และเกาะแตใน

ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขาสูง ยอดสูงสุดคือ ยอดเขาหรา สูง 627 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ เหมาะสมกับการท่องเที่ยว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ไม่ต่างกันมาก มีลมพัดเข้าสู่ตัวเกาะ เปลี่ยนแปลงในทุกทิศทางตลอดปี

ในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าเกาะพงัน จำแนกชนิดของพันธุ์ไม้ออกได้ตามประเภทป่าดังนี้

ป่าดงดิบชื้น เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ มีความเขียวสดอยู่ตลอดปี สภาพป่ารกทึบ ทั้งในเรือนยอดของไม้ใหญ่ และชั้นไม้พื้นล่าง มีพันธุ์ไม้สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ยุง ตะเคียน กระท้อน ขนุน ปาน จิก เขา ตำเสา และนาคบุตร เป็นต้น สำหรับไม้พื้นล่าง ประกอบด้วยไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ระกำ หวายชนิดต่าง ๆ เต่าร้าง ตลอดจนพืชชั้นต่ำที่อาศัยลำต้นหรือเรือนยอดของต้นไม้ขนาดใหญ่ หรือเกิดขึ้นร่วมกับไม้อื่น ๆ เช่น กล้วยไม้ มอส เฟิร์น และเถาวัลย์ชนิดต่าง ๆ

ป่าดิบแล้ง เป็นป่าที่ปกคลุมไหล่เขา ตามร่องน้ำที่เป็นเขาหินเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นชั้นบาง จึงประกอบด้วยไม้ที่สามารถทำเป็นสินค้าได้ มีขนาดเล็ก ลำต้นไม่สูงมากนัก ป่าประเภทนี้มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้พลองใบใหญ่ รังเขา หัวค่าง เกด พลองตาเป็ด พลองกินลูก เจียด ชมัง หลงใหล กลุ่มของไม้หนาม ขี้แรด หรือข่อยหนาม

เกาะพงันเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหลายชนิด จำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ประกอบด้วย กวางป่า หมูป่า ลิง ค่าง กระรอก กระแต อีเห็น ชะมด และหนู ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะกว่างป่ามีอยู่มากพอสมควร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้ทรงปล่อยกวางเพศผู้และเพศเมียคู่หนึ่ง ครั้งเสด็จประพาสน้ำตกธารเสด็จ เมื่อปี พ.ศ.2433 จึงได้แพร่พันธุ์มาถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

นก มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น เหยี่ยวรุ้ง นกออก นกเอี้ยง นกขุนทอง อีกา นกดุเหว่า นกกวัก นกกระปูดใหญ่ นกกระเต็น นกกางเขนดง นกกางเขนบ้าน นกเขา นกเขาเขียว

สัตว์เลื้อยคลาน มีพวกเต่า ตะพาบน้ำ ซึ่งอาศัยอยู่ตามลำธารน้ำจืดในป่า กิ้งก่า ตุ๊กแก แย้ จิ้งจก จิ้งเหลน ตะกวด แลน และงูชนิดต่าง ๆ เช่น งูเห่า งูจงอาง งูเขียว งูเหลือม

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีกบ เขียดชนิดต่าง ๆ ส่วนมากพบบริเวณลำห้วย

สัตว์น้ำ มีปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ กุ้ง ปูน้ำจืด และสัตว์ทะเลนานาชนิด

แหล่งท่องเที่ยว

น้ำตกธารเสด็จ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาะพงัน ชาวเกาะพงันถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีได้เสด็จประพาสหลายพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ได้เสด็จประพาสถึง 14 ครั้ง

อ่าวธารเสด็จ เป็นพื้นที่อ่าวที่อยู่ติดต่อกับน้ำตกธารเสด็จมีลักษณะเป็นที่ราบติดกับชายทะเล มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ มีหาดทรายสวยงามและน้ำทะเลใสสะอาด เหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล และพักผ่อน

น้ำตกธารประพาส เป็นน้ำตกแห่งที่ 2 ของเกาะพงัน ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้า ฯ เมื่อคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอน เมื่อปี พ.ศ. 2432

น้ำตกธารประเวศ เป็นน้ำตกแห่งที่ 3 ของเกาะพงัน ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เมื่อคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอน เมื่อปี พ.ศ. 2441

น้ำตกแพง เป็นน้ำตกที่เกิดจากเทือกเขาบริเวณบ้านมะเดื่อหวาน ไหลตกจากหน้าผาสูงมีความสวยงามมาก มีน้ำไหลตลอดปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งที่ทำการของอุทยาน ฯ สภาพป่าบริเวณใกล้เคียงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และสวยงาม

เขาหรา เป็นยอดเขาสูงสุดของเกาะพงัน สูงประมาณ 627 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเกาะพงันได้ทั้งเกาะ

เกาะตุ้งกู เกาะตุ้งกา เป็นเกาะหินปูนที่มีต้นไม้น้อยมากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินขรุขระ เป็นแหล่งวางไข่ของนกนางนวลแกรบ บริเวณชายฝั่งโดยรอบมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน ในทะเลมีปลาชุกชุม และพบเห็นฉลามวาฬบ่อยครั้ง เป็นที่นิยมของนักดำน้ำ

เกาะว่าวน้อย เกาะว่าวใหญ่ และเกาะเต่า เป็นแหล่งดำน้ำชมประการัง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย