ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้

อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฏหมาย ได้เริ่มเตรียมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยกำหนดพื้นที่บางส่วนของป่าคลองธง คลองเหรง ป่าเขาออก ป่าเขาห้องโหมด ป่าเขาไชยสน ป่าเลนคลองขนอม ป่าเขายีหาย ป่าเขาวัง ป่าเขากรด ป่าไชยคราม-วัดประดู่ ป่าเขาหัวช้าง และหมู่เกาะ 8 เกาะ ได้แก่ เกาะมัดแตง เกาะมัดโกง เกาะราบ เกาะหัวตะเข้ เกาะวังนอก เกาะวังใน เกาะน้อย และเกาะท่าไร่ ในเขตอำเภอสิชล อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชและเขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขา มีสภาพป่าที่สมบูรณ์มากเป็นป่าดิบชื้น จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย บางแห่งเป็นภูเขาหินปูน และเป็นหมู่เกาะชายหาด

เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเล จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ฝนตกเกือบตลอดปี มีฤดูกาลอยู่ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ถึงเดือน เมษายน รวม 3 เดือน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงเดือน มกราคม รวม 9 เดือน

พื้นที่ป่าบก ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น มีไม้มีค่าหลายชนิด เช่น ไม้หลุมพอ ตะเคียน ยาง กระท้อน จิกนม และหวายชนิดต่าง ๆ พื้นที่ป่าชายเลน เป็นป่าเลนบริเวณชายฝั่งที่มีดินเลน มีไม้โกงกาง แสม ตะบูน และโพทะเล เป็นต้น พื้นที่เกาะ มีไม้จำพวก จันทน์ผา สลัดได เสมา ขึ้นอยู่ทั่วไปบริเวณเขาหินปูน บางเกาะมีป่าดิบชื้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีหมูป่า เลียงผา เก้ง หมีคน เสือ ลิง ค่าง ชะนี กระรอก และกระแต เป็นต้น

นก มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน เช่น เหยี่ยวรุ้ง นกเปล้า นกดุเหว่า นกกางเขน นกเขา นกชาปีไหน นกนางนวล นกกาน้ำ นกยางทะเล และนกลมพู เป็นต้น

สัตว์เลื้อยคลาน มีงูเขียวชนิดต่าง ๆ เต่า และ กิ้งก่า เป็นต้น

สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มี จงโครง กบ และเขียด เป็นต้น

สัตว์น้ำ มี ปลาพลวง ปลาช่อน กุ้ง ปู และปลาทะเล

แหล่งท่องเที่ยว

จุดชมวิวเขาดาดฟ้า สามารถชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นจากท้องทะเล ชมวิวหมู่เกาะแตน เกาะสมุย และสามารถชมวิวดวงอาทิตย์ตกในตอนเย็นได้ด้วย

ถ้ำเขาวัง เป็นถ้ำที่สวยงามมาก มีหินงอกหินย้อย ที่บางแห่งมีลักษณะเหมือนเจดีย์ มีประกายระยิบระยับ บางจุดเป็นเสาหิน ม่านหิน เขื่อนหิน มีน้ำขังอยู่

น้ำตกน่านไผ่ เป็นน้ำตกที่สวยงาม มี 3 ชั้น ไหลลดหลั่นกันลงมา มีแอ่งน้ำลึกและกว้าง

หมู่เกาะในพื้นที่อุทยาน ฯ ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ 8 เกาะ แต่ละเกาะมีชายหาดสวยงาม บางเกาะมีปะการังชนิดต่าง ๆ ที่สวยงาม

 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม