ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

อุทยานแห่งชาติของไทย

อุทยานแห่งชาติทางบก
อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติทางทะเล

อุทยานแห่งชาติแหลมสน

อุทยานแห่งชาติแหลมสน ตั้งอยู่ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ในท้องที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2526 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 46 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 315 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 60 กิโลเมตร และหมู่เกาะ 2 แห่ง คือ หมู่เกาะกำใหญ่ และหมู่เกาะกำนุ้ย รวมทั้งเกาะต่างๆอีก 8 เกาะคือ เกาะหมู เกาะเปียกน้ำน้อย เกาะเปียกน้ำใหญ่ เกาะเทา เกาะค้างคาว เกาะล้าน เกาะกำหนุ่ย และเกาะไข่ใหญ่ เกาะกำใหญ่เป็นเกาะที่มีความสูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร

ชายฝั่งของอุทยานเป็นชายฝั่งแคบๆ มีลำน้ำสายสั้นๆขนาดเล็กจำนวนมาก จากที่สูงตอนในของแผ่นดิน ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ได้แก่ คลองของ คลองลัดโนด คลองขะนุด และคลองบางเบน จุดสูงสุดของชายฝั่งอยู่ที่อ่าวนาง สูงประมาณ 260 เมตร จากระดับน้ำทะเล ชายฝั่งบริเวณปากลำน้ำเป็นป่าชายเลน เนื่องจากน้ำได้พัดพาเอาตะกอนมาทับถมบริเวณปากน้ำ

บริเวณชายหาด จะพบไม้ป่าชายหาด ที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สนทะเล หยีทะเล และจิกทะเล ในบริเวณส่วนกลางของเกาะต่างๆ และบริเวณภูเขาของเกาะบางเบน เขาปากเตรียมเป็นป่าดงดิบ ไม้ที่พบเป็นพวกไม้ยาง หวาย และระกำ ป่าชายฝั่งบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง เป็นป่าชายเลน พันธุ์ไม้ที่พบมีไม้โกงกางใบใหญ่ โกงกางใบเล็ก พังกาหัวสุม ถั่วดำ ถั่วขาว ตะบูนขาว ตะบูนดำ ลำแพน แสมขาว และโปรงแดง

อุทยานแห่งนี้เหมาะสมเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หลายประเภทด้วยกัน เช่น กระแตธรรมดา ลิงแสม ค่างแว่นถิ่นใต้ อีเห็นข้างลาย หมีขอ หมูป่า กระจง ลิ่นใหญ่ พญากระรอกดำ อ้นใหญ่ เม่นหางพวง ฯลฯ จากการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2538 พบนกทั้งหมด 138 ชนิด เป็นนกประจำถิ่น 80 ชนิด นกอพยพในฤดูหนาว แต่ไม่ใช่เพื่อการผสมพันธุ์ 54 ชนิด และนกอพยพตามฤดูกาลอื่น 4 ชนิด ได้แก่ นกยางทะเล เหยี่ยวแดง นกออก นกกระแตแต้แว๊ด นกเด้าดิน นกนางนวลแกลบ นกเขาใหญ่ นกกินเปี้ยว นกเงือกกรามช้าง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอด นกแซงแซว นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกขุนทอง ฯลฯ

ในบริเวณหมู่เกาะกำ และเกาะค้างคาว อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำได้ดี

แหล่งท่องเที่ยว


ช่วงฤดูร้อนเป็นช่วงที่เหมาะในการไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแหลมสน

ชายหาดบางเบน เป็นชายหาดยาวและกว้างใหญ่ เม็ดทรายละเอียด มีป่าสนธรรมชาติร่มรื่นบริเวณชายหาด จะมองเห็นเกาะแก่งในทะเลได้สวยงาม เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยาน

หาดแหลมสน อยู่ถัดจากหาดบางเบนไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด และเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด เหมาะในการไปดูนก

เกาะกำใหญ่ เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวบริสุทธิอยู่เกือบรอบเกาะ เหมาะกับการท่องเที่ยวและชมปะการังมาก อยู่ห่างจากหาดบางเบนใช้เวลาเดินทางด้วยเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

เกาะค้างคาว จากหาดบางเบนเดินทางด้วยเรือประมาณ 40 นาที เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด และมีปะการังอยู่เป็นจำนวนมาก

เกาะกำนุ้ย อยู่ใก้ลกับเกาะกำใหญ่ มีหาดทรายเพียงด้านเดียว มีเกาะบริวารอยู่หลายเกาะ

หาดประพาส ใก้ลกับเกาะกำหนุ่ย เป็นหาดทรายกว้างใหญ่ ร่มรื่นด้วยทุ่งสนธรรมชาติ

หาดอ่าวเคย อยู่บริเวณเขาปากเตรียม อยู่ทางทิศใต้ของหาดประพาสประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีหาดทรายกว้างใหญ่ และเงียบสงบ มีสภาพป่าชาดหาดที่สมบูรณ์

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
อุทยานแห่งชาติหาดทรายรี
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม
อุทยานแห่งชาติกระบุรี
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย