ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์

บนท้องฟ้าเป็นวิถีโคจรของบรรดาดาวพระเคราะห์ทั้งหลาย มีพระอาทิตย์ (1) เป็นประธานในเวลากลางวัน และมีพระจันทร์ (2) เป็นประธานเวลากลางคืน เมื่ออาทิตย์โคจรไปรอบจักรราศีจะโคจรผ่านกลุ่มดาวประจำราศีทั้ง 12 ราศี อาทิตย์โคจรผ่านราศีต่าง ๆ ราศีละ 1 เดือน ครบรอบจักรราศีเป็นเวลา 1 ปี ระยะการโคจรของอาทิตย์ที่ผ่านไปตามจักรราศีเรียกว่า สุริยคติกาล จักรราศีหนึ่งมีมุม 360 องศา แต่ละราศี มีมุม 30 องศา

ราศีทั้ง 12 ราศีมีชื่อเรียกตามกลุ่มดาวที่ประจำอยู่ ดังนี้
ราศี 0 ชื่อราศีเมษ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป เนื้อ
ราศี 1 ชื่อราศีพฤกศภ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป โค
ราศี 2 ชื่อราศีเมถุน หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนคู่
ราศี 3 ชื่อราศีกรกฎ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ปู
ราศี 4 ชื่อราศีสิงห์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ราชสีห์
ราศี 5 ชื่อราศีกันย์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป นาง
ราศี 6 ชื่อราศีตุลย์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ตาชั่ง
ราศี 7 ชื่อราศีพิจิก หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป แมลงป่อง
ราศี 8 ชื่อราศีธนู หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนถือธนู
ราศี 9 ชื่อราศีมังกร หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป งูใหญ่ หรือมังกร
ราศี 10 ชื่อราศี กุมภ์ หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป คนถือหม้อ
ราศี 11 ชื่อราศีมิน หมู่ดาวประจำราศีเป็นรูป ปลาใน 12 ราศีจะมีดาวพระเคราะห์ครองอยู่ทั้งสิ้น ดาวพระเคราะห์ที่ครองอยู่ตามราศีทั้ง 12 ราศีนี้เรียกว่า เกษตร มีดังนี้

อังคาร (3) เป็นเกษตรประจำราศีเมษ และราศีพิจิก
ศุกร์ (6) เป็นเกษตรประจำราศีพฤกศก และราศีตุลย์
พุธ (4) เป็นเกษตรประจำราศีเมถุน และราศีกันย
จันทร์ (2) เป็นเกษตรประจำราศีกรกฎ
อาทิตย์ (1) เป็นเกษตรประจำราศีสิงห์
พฤหัสบดี (5) เป็นเกษตรประจำราศีมีน
เสาร์ (7) เป็นเกษตรประจำราศีกุมภ์

ตรียางค์ และนวางค์

ในหนึ่งราศีมีมุมกว้าง 30 องศา แบ่งออกเป็นสามส่วน แต่ละส่วนมีมุม กว้าง 10 องศา เรียกว่าตรียางค์ ทุกตรียางค์มีดาวพระเคราะห์ครองทำนองเดียวกับเกษตรในแต่ละราศี ตรียางค์ที่หนึ่งเรียกว่า ปฐมตรียางค์ ตรียางค์ที่สองเรียกว่าทุติยตรียางค์ ตรียางค์ที่สามเรียกว่าตติยตรียางค์ ในจักรราศีมี 36 ตรียางค์ด้วยกัน

ในแต่ละตรียาค์ แบ่งออกเป็นสามนวางค์ แต่ละนวางค์มีมุม กว้าง 3 องศา 20 ลิบดา ดังนั้นในราศีหนึ่งจึงมีเก้านวางค์ แต่ละนวางค์มีดาวนพเคราะห์ครองเป็นเกษตร เช่นเดียวกับในตรียางค์ และในราศี

นักษัตร์ (ฤกษ์)

นักษัตร์เป็นดาวอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ดาวพระเคราะห์ ประชุมกันอยู่ตามนวางค์ทั้ง 108 นวางค์รอบจักรราศีมีทั้งหมด 27 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะอยู่ใน 4 นวางค์ มีชื่อเรียกตามลำดับ จากอัสวินีฤกษ์จนถึงเรวดีฤกษ์ กลุ่มดาวฤกษ์ที่ 1 คืออัสวินีนักษัตรนั้น เริ่มตั้งแต่จุดแรกของราศีเมษ ไปจนถึงกลุ่มดาวฤกษ์ที่ 27 อันเป็นจุดสุดท้ายของ เรวดีนักษัตร์ในราศีมิน

กลุ่มดาวฤกษ์ที่ประชุมอยู่ในสี่นวางค์ นวางค์แรกเรียกว่า ปฐมบาท นวางค์ที่สองเรียกว่า ทุติยบาท นวางค์ที่สามเรียกว่า ตติยบาท และนวางค์ที่สี่เรียกว่า จัตตุถบาท

กลุ่มดาวที่พระจันทร์โคจรผ่านเรียกว่า ฤกษ์ พระจันทร์โคจรผ่านตลอด 27 กลุ่มดาวฤกษ์ เป็นเวลา 1 เดือน เรียกว่า จันทรคติกาล

ดาวพระเคราะห์ที่โคจรตามจักรราศีที่นำมาใช้ในวิชาโหราศาสตร์เดิมมีอยู่เพียงเจ็ดดวง คือ
ดาวเสาร์ (เสารี) ใช้แทนด้วย เลข 7
ดาวพฤหัสบดี (ชีโว) ใช้แทนด้วย เลข 5
ดาวอังคาร (ภุมมะ) ใช้แทนด้วยเลข 3
ดาวอาทิตย์ (สุริชะ) ใช้แทนด้วยเลข 1
ดาวศุกร์ (ศุกระ) ใช้แทนด้วยเลข 6
ดาวพุธ (พุธา) ใช้แทนด้วยเลข 4
ดาวจันทร์ (จันเทา) ใช้แทนด้วยเลข 2

เป็นการเรียงลำดับ จากไกลมาใกล้ ส่วนราหูกับเกตุ ซึ่งใช้แทนด้วยเลข 8 และเลข 9 นั้น เป็นเพียงเงาของดาวพระเคราะห์อันเนื่องจากการโคจรของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวงรีมีระนาบเอียงทำมุม ประมาณ 5 องศา จึงเกิดจุดตัดของแนวโคจรดังกล่าว สองจุด จุดทางทิศเหนือของโลกเรียกว่า ราหู จุดทางทิศใต้เรียกว่าเกตุ ดังนั้นราหูกับเกตุ จะโคจรมีระยะห่างกันเป็นมุม 180 องศาตลอดเวลาในลักษณะที่เล็งกัน

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย