ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

ตำรามหาทักษา

เมื่อพระอิศวรได้สร้างโลก สร้างดาวนพเคราะห์ และสร้างสรรพชีวิตมนุษย์สัตว์ขึ้นมาแล้ว ก็ได้สั่งให้เทวดานพเคราะห์มีหน้าที่ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาเสวยอายุบุคคลตามระยะเวลาอันเท่ากับกำลังของพระเคราะห์นั้น ๆ ส่วนพระเกตุให้ประจำอยู่ตลอด

ผู้ใดเกิดวันใด เทวดาดาวพระเคราะห์ที่ตรงกับวันเกิดจะเสวยอายุก่อนเท่ากำลังของตน เป็นกำลังละ 1 ปี เช่นพระอาทิตย์มีกำลัง 6 ก็จะเสวยอายุ 6 ปี จากนั้น เทวดาดาวพระเคราะห์ถัดไป ตามภูมิอัฐจักรพยากรณ์ก็จะเข้าเสวยอายุต่อไปตามกำลังของตน ตามลำดับไปจนครบ 8 องค์ เป็นเวลา 108 ปี เรียกว่า กำลังพระเคราะห์ 108 ในขณะที่เทวดาดาวพระเคราะห์องค์หนึ่งองค์ใดเสวยอายุอยู่ จะมีเทวดาดาวพระเคราะห์องค์อื่นเข้ามาแทรก การคำนวณให้รู้ว่า เทวดาองค์ใดเสวยอายุตัวเองเท่าใด และองค์อื่นแทรกเป็นเวลาเท่าใด มีวิธีคำนวณ ดังนี้

ให้ตั้งกำลังพระเคราะห์ที่เสวยอายุลง เสวยอายุตัวเองเท่าใดเอากำลังเป็นตัวคูณแล้วเอา 108 เป็นตัวหาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปี ถ้ามีเศษของปีเอา 12 คูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเดือนถ้ามีเศษเดือนเอา 30 คูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์ที่ได้เป็นวัน ถ้ามีเศษวันให้เอา 60 มหานาฑีคูณ แล้วเอา 108 หาร ผลลัพธ์เป็นมหานาฑี ถ้าจะทำให้เป็นชั่วโมงให้เอา 24 คูณ แล้วเอา 60 หาร ผลลัพธ์เป็นชั่วโมง ก็จะรู้ว่าเสวยอายุตัวเองเป็นเวลาเท่าใด

ถ้าต้องการรู้ระยะเวลาพระเคราะห์องค์ที่แทรก ให้เอากำลังพระเคราะห์องค์ที่แทรก คูณกำลังพระเคราะห์ที่เสวยอายุแล้วเอา 108 หาร กระทำไปตามลำดับดังที่กล่าวมาแล้ว ก็จะทราบว่าพระเคราะห์ที่แทรกนั้นเป็นระยะเวลาเท่าใด

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระอาทิตย์เสวยอายุครบ 6 ปี พระจันทร์เสวยอายุต่อตั้งแต่อายุ 7 ปี ถึง อายุ 21 ปี แล้วพระอังคารเสวยอายุตั้งแต่ อายุ 22 ปี ถึงอายุ 29 ปี พระพุธเสวยอายุตั้งแต่อายุ 30 ปี ถึงอายุ 46 ปี แล้วพระเสาร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 47 - 56 ปี พระพฤหัสบดีเสวยอายุตั้งแต่ อายุ 57 - 75 ปี พระราหูเสวยอายุตั้งแต่อายุ 76 - 87 ปี จากนั้นพระศุกร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 88 - 108 ปี

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระจันทร์เสวยอายุถึง อายุ 15 ปี พระอังคารเสวยอายุตั้งแต่อายุ 16 - 23 ปี พระพุธเสวยอายุตั้งแต่อายุ 24 - 40 ปี พระเสาร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 41 - 50 ปี พระพฤหัสบดีเสวยอายุตั้งแต่อายุ 51 - 69 ปี พระราหูเสวยอายุตั้งแต่อายุ 70 - 81 ปี พระศุกร์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 82 - 102 ปี และพระอาทิตย์เสวยอายุตั้งแต่อายุ 103 - 108 ปี
สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร วันพุธ วันเสาร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ก็ทำในทำนองเดียวกันไปตามลำดับตั้งแต่เกิดจนอายุ 108 ปี

ในระหว่างที่เทวดาพระเคราะห์เข้ามาเสวยอายุอยู่แต่ละองค์ ก็จะมีเทวดาพระเคราะห์องค์อื่นจรเข้ามาแทรก ตามตารางที่แสดงไว้ตามลำดับการเสวยอายุของพระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และพระศุกร์

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย