ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข

ดาวพระเคราะห์ที่เป็นอุจจาวิลาส คือดาวพระเคราะห์ที่เป็นวินาสน์ คือเป็น 12 กับ ตำแหน่งอุจจ์ของตนเอง เช่นอาทิตย์อยู่ราศีเมษเป็นอุจจ์ เมื่ออาทิตย์อยู่ราศีมีน จะเป็นอุจจาวิลาส ดาวพระเคราะห์ที่โคจรเข้าใกล้เรือนอุจจ์ของตน จัดว่าเป็นดาวพระเคราะห์ที่มีกำลังมาก ส่งผลคุณทางดีให้มีคำทำนายดาวพระเคราะห์ ที่เป็นอุจจาวิลาส ดังนี้

อาทิตย์เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นอำมาตย์ ชอบทำราชการ จะเป็นผู้รอบรู้ในราชกิจ
จันทร์เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นคนมีเสน่ห์ มีปัญญา และมีทรัพย์ จะได้เป็นที่พึ่งแก่คนทั้งหลาย
อังคารเป็นอุจจาวิลาส ชอบเป็นทหาร จะชนะศัตรู
พุธเป็นอุจจาวิลาส มีเดชมาก มีปัญญาเป็นอาวุธ และจะเป็นที่ชอบใจแก่ญาติทั้งหลาย
พฤหัสบดีเป็นอุจจาวิลาส จะได้เป็นครูแห่งท้าวพระยา จะได้เป็นขุนนาง อุดมกว่าญาติทั้งหลาย
ศุกร์เป็นอุจจาวิลาส จะเป็นพ่อค้ามีทรัพย์มาก ถ้าทำราชการจะได้เป็นปุโรหิต
เสาร์เป็นอุจจาวิลาส จะได้เป็นเศรษฐีมีแก้วแหวนเงินทองมาก จะบริบูรณ์ด้วยข้าคน
ราหูเป็นอุจจาวิลาส ชอบเป็นทหาร มีเดชแกล้วกล้า จะชนะศัตรู
ดาวพระเคราะห์ที่อยู่ราศีข้างหน้าราศีอุจจ์ของตน เรียกว่าอุจจาภิมุข ถือว่าให้คุณเช่นกัน

มหาจักร ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักร ท่านนิยมว่าดีนัก มีคำทำนาย ดังนี้

อาทิตย์ เป็นมหาจักร จะมียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
จันทร์ เป็นมหาจักร จะได้คู่ครองที่ดี เป็นที่พึ่งแก่ตน
อังคาร เป็นมหาจักร จะมีสติปัญญา มีบุญวาสนา
พุธ เป็นมหาจักร จะเป็นผู้ที่อ่อนหวานมีบริวารมาก
พฤหัสบดี เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยวุฒิ เป็นที่บูชาของมหาชนทั่วไป
ศุกร์ เป็นมหาจักร จะมียศ และทรัพย์มาก
ราหู เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชัยแก่ศัตรู

ราชาโชค ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชค จะให้คุณแก่เจ้าของดวงชาตาให้เป็นผู้มีทรัพย์สินบริบูรณ์ มีอำนาจและประสบโชคลาภ มีตำแหน่ง ดังนี้

อาทิตย์ เป็นราชาโชค จะมีอานุภาพมาก เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
จันทร์ เป็นราชาโชค จะได้คู่เป็นคนสูงศักดิ์ สตรีผู้ใหญ่จะให้ความเมตตา
อังคาร เป็นราชาโชค จะได้มิตรสหายเป็นที่พึง
พุธ เป็นราชาโชค จะมีสติปัญญามาก เจรจาอ่อนหวาน
พฤหัสบดี เป็นราชาโชค จะมีความสุข ผู้ใหญ่จะชุบเลี้ยง
ศุกร์ เป็นราชาโชค จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ทำราชการดี
เสาร์ เป็นราชาโชค ทำราชการฝ่ายทหารดี อายุยืน
ราหู เป็นราชาโชค จะอุดมด้วยทรัพย์กว่าญาติทั้งหลาย

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย