ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน

ทายวันเกิดอีกตำราหนึ่ง

ผู้ใดเกิดวันอาทิตย์ ทำชอบได้ผิด ดังไฟตกน้ำดับหาย มักง่ายอาภัพจนตาย มีพงษ์วงศ์ร้าย มักให้เสื่อมสูญรัศมี ชื่อต่างเพิ่มพูน ความคิดเสียสูญ มักผิดด้วยเขาหลายครา จะจากที่อยู่สามท่าจึงได้สุขา ธาตุหิน นามครุฑโดยนัย

ถ้าผู้ใดเกิดวันจันทร์ ว่าไว้มีแผลถูกไฟ เป็นไฝสำคัญในกายา จะขึ้งจะโกรธปากกล้า มานะทะท้า ใจมักโอบอ้อมฉุยฉาย เจ็บสองครั้งปางตาย ว่าจะเป็นหม้าย ขวนขวายทำมาหากิน ได้เพื่อนฝูงเขามักสับใช้ พึ่งญาติไม่ได้ พี่น้องไม่เลี้ยงกัน ถ้าผู้ใหญ่ได้ยาก อาธรรม์ สองครั้งผายผัน ธาตุไม้พร้อมนามเตโช

ถ้าผู้ใดเกิดวันอังคาโร รกพันกัณโฐ มโนบ่มีที่ยั่งยืน เมื่อโกรธมีความฝ่าฝืน มีปรีชาชื่น อุตสาหะมานะ ทนทาน เจรจาอ่อนหวานเล่ห์กล มีที่ฝากตน เป็นผลยาวยืนได้เห็น มักทุกข์ด้วยญาติขุกเข็ญ ทุกข์อันหนึ่งเป็น ด้วยไร่นาของตนเอง ได้ดีสี่คราครื่นเครง ครั้งหนึ่งยากเอง ธาตุเหล็ก สีหะนามชาตา

ถ้าผู้ใดเกิดวันพุธ ผู้นั้นเจรจา แต่ถ้อยคำพอประมาณ นักเที่ยวพละการ จะเป็นหมอพยาบาล แต่ทำได้ไว้มั่นคง มีญาติเหมือนหนึ่งไร้วงศ์ แม้ถ้าเป็นสงฆ์ จะเลื่องลือปรากฏ แม้เป็นคฤหัสสาโหด เที่ยวเตร่จับจด ทั้งชู้ และเมียมากมี ตกยากห้าคราได้ดี สามครั้งมั่งมี ธาตุเถ้าสุนัขนามชาติ

ถ้าผู้ใดเกิดวันพฤหัสบดี ใจใหญ่เป็นศรี ทายว่าไปใหญ่ที่อื่น จะเป็นครูท่านยั่งยืน มีปรีชารื่น จะเป็นที่พึ่งฝูงชน ว่ามักทำถ้อยความคน มิตรมักทุรชน ทำคุณผลกลับกลาย เมียก่อนบ่ยืนมักตาย หาใหม่สืบสาย ว่าเมียหลังจักดี จะได้ความทุกข์หลายที ต้นปลายมั่งมี มุลิกนาม ธาตุน้ำ

ถ้าผู้ใดเกิดวันศุกร์ตกต่ำ เมื่อน้อยฟกช้ำ รู้ซื้อรู้ขาย รู้เก็บรู้จ่ายครบครัน มักง่ายมักตายทุกอัน มักทุกข์เนืองอนันต์ พ่อตายก่อนโดยยล ว่าจะต้องยากสองหน จึงจะได้ดี ธาตุลม อัชชะนามชาโต

ถ้าผู้ใดเกิดวันเสาร์ ใจหยาบโลโภ มักจะโอ่โอ้โยสาร โกรธร้ายเสียคิดอ่านการ เจรจาหักหาญ แต่ล้วนจะพาลด่าตี เงินทองข้าคนมากมี นักเลงสตรี ทายว่ามีเมียหลายคน จะมีเพื่อนฝูงทุกตำบล พี่น้องของตน มักมิชอบกันราวี ทายว่าข้าวปลายจักดี โดยชาติอันมี นามธาตุไฟสำเร็จ

ทายวันเกิดอีกตำราหนึ่ง

คนเกิดวันอาทิตย์ สิทธิการิยะ ผู้ใดเกิดวัน 1 คืออาทิตย์ อาทิตย์เป็นบริวาร มีลูกมากเมียหลาย แต่ว่าไปมาเชื่องช้า 2 จันทร์เป็นอายุ เป็นคนที่เข้ากับพี่น้องมิใคร่ได้ 3 อังคารเป็นเดช มีเดชังราชสีห์ 4 พุธเป็นศรีมีทรัพย์ดังมหาเศรษฐี 7 เสาร์ เป็นมูลละ มีรูปชั่วดำแดงเสมอดังชูชก 5 พฤหัสบดี เป็นอุตสาหะ มีความรู้ยิ่งกว่าคนทั้งปวง ย่อมเป็นครูคน 8 ราหูเป็นมนตรี มีลูกเมียข้าไท ย่อมว่าง่ายสอนง่าย 6 ศุกร์เป็นกาลกิณีร้ายนัก

คนเกิดวันจันทร์ ผู้ใดเกิดวัน 2 คือวันจันทร์ จันทร์เป็นบริวาร จะได้เป็นเศรษฐี 3 อังคารเป็นอายุ มีอายุน้อย มักจะเกิดพยาธิ 4 พุธเป็นเดช มีเดชดังพระราม 7 เสาร์เป็นศรี รูปไม่งาม 5 พฤหัสบดีเป็นมูลละ มีรูปงามเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย 8 ราหู เป็นอุตสาหะ มีความเพียรน้อย มีคนริษยามาก ทำการนานกว่าจะแล้ว 6 ศุกร์เป็นมนตรี มีเมียหลายคน ย่อมเป็นเชื้อผู้ดี 1 อาทิตย์เป็นกาลกิณี ร้ายนักคนเกิดวันอาทิตย์อย่าคบ

คนเกิดวันอังคาร ผู้ใดเกิดวัน 3 คือวันอังคาร อังคารเป็นบริวาร มีลูกเมียข้าไท ย่อมรู้หลัก 4 พุธ เป็นอายุ ว่าอายุยืนกว่าญาติกา 7 เสาร์ เป็นเดชมีเดชดังพระราม 5 หฤหัสบดีเป็นศรี มีทรัพย์มากและรูปงาม มีความคิดมาก 8 ราหูเป็นมูลละ มีรูปงาม 6 ศุกร์เป็นอุตสาหะมีความเพียรมาก มีทรัพย์มาก เป็นชายดี 1 อาทิตย์เป็นมนตรี มีข้ามักเป็นศัตรู 3 จันทร์เป็นกาลกิณี มีเมียมักนอกใจ

คนเกิดวันพุธ ผู้ใดเกิดวัน 4 คือวันพุธ พุธเป็นบริวาร มีเมียย่อมเอาทรัพย์มาสู่ตน 7 เสาร์เป็นอายุ มีอายุน้อย มักเป็นพยาธิ 5 พฤหัสบดีเป็นเดช มีเดชดังพระโพธิสัตว์ 7 ราหูเป็นศรี มีทรัพย์น้อย 6 เป็นมูลละ มีความเพียรมาก 1 อาทิตย์เป็นอุตสาหะ ใจร้าย รูปเป็นมัชฌิมา 2 จันทร์เป็นมนตรี มีลูกเมียข้าไท มักเอาทรัพย์มาสู่เรือน 3 อังคารเป็นกาลกิณี อาภัพมิตรสหาย ทำคุณคนไม่ขึ้น

คนเกิดวันพฤหัสบดี ผู้ใดเกิดวัน 5 คือวันพฤหัสบดี พฤหัสบดีเป็นบริวาร ย่อมประกอบด้วยวิชาการงานทุกสิ่งอัน 8 ราหูเป็นอายุว่าผู้นั้นมีอายุน้อย มักเกิดพยาธิโรคามาก 6 ศุกร์เป็นเดชมีเดชดี 1 อาทิตย์เป็นศรี มีทรัพย์ไม่มาก 2 จันทร์เป็นมูลละ มีลูกเมียมาก แต่มิสู้ยั่งยืน 3 อังคารเป็นอุตสาหะผู้นั้นมักฉลาด 4 พุธเป็นมนตรี มีเมียไม่ซื่อตรง ทำตัวมีใจออกห่าง 7 เสาร์เป็นกาลกิณีร้ายนัก ทำคุณคนมักกลับให้โทษ

คนเกิดวันศุกร์ ผู้ใดเกิดวัน 6 คือวันศุกร์ ศุกร์เป็นบริวาร ผู้นั้นมีความสุขมาก มียศมาก 1 อาทิตย์เป็นอายุ มีอายุยืน 2 จันทร์เป็นเดชมีเดชมหึมา 3 อังคารเป็นศรี มีทรัพย์สินเงินทองมาก 4 พุธเป็นมูลละ มีรูปงาม 7 เสาร์เป็นอุตสาหะ ทำการใด ๆ ไม่ใคร่จะแล้วมักค้างอยู่ 5 พฤหัสบดีเป็นมนตรีดีนัก 8 ราหูเป็นกาลกิณี ร้ายนัก

คนเกิดวันเสาร์ ผู้เกิดวัน 7 คือวันเสาร์ เสาร์เป็นบริวาร มีลูกมีข้าไท ว่าสอนยาก 5 พฤหัสบดีเป็นอายุ มีอายุยืน 8 ราหูเป็นเดช มีเดชดังราหู 6 ศุกร์เป็นศรีมีทรัพย์มาก 1 อาทิตย์เป็นมูลละมีสุขภาพและนรลักษณ์ดี จันทร์เป็นอุตสาหะ ทำการงานไม่สู้ดี 3 อังคารเป็นมนตรี ร้ายนัก มิซื่อตรงคิดจะทำร้ายเขา 4 พุธเป็นกาลกิณี ร้ายนัก ไม่ซื่อตรงต่อผู้ใดเลย

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย