ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

โหราศาสตร์ไทย

ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า

ให้เอา วัน เดือน ปี ของผู้นั้นบวกเข้าด้วยกัน วันนับวัน อาทิตย์ เป็นต้น เดือนนับเดือนอ้าย เป็นต้น ปีนับปีชวด เป็นต้น ได้จำนวนเท่าใด ถ้าเกิน 11 ให้เอา 10 หักออก เหลือเศษเท่าใด มีคำทำนาย ดังนี้

เศษ 1 เสาเรือนไหม้ ชาตาใคร ทั้งชายหญิง ไร้เรือนที่พักพิง ที่พึ่งพักพำนักเนาว์ จะร่อนเร่ระเหระหน เร่งเจียมตนอย่าดูเบา เพราะว่าชาตาเราโทษประกอบจึงจะเกิดกรรม
เศษ 2 จะครองไข้ มีโรคภัยจึงประจำ หยูกยาจำทำท่า บ่ถูกแท้จนแก่ตัว
เศษ 3 มีความสบาย มีข้าควายและเกวียนวัว พอสมสกุลตัว เข้าที่ทายสถานกลาง
เศษ 4 มีข้าครอก เอนกนอกคณานางค์ อุปถัมภ์ล้วนสำอางค์ บ่ไข้ชุกบ่ทุกข์เป็น
เศษ 5 ชาตากลับทนทรัพย์ จะแสนเข็ญ ภายหลังชาตาเป็นทุนทรัพย์จะนับพัน
เศษ 6 จะยกญาติเป็นเชื้อชาติประเสริฐสรร เงินตรายศถาพลัน ทุนทรัพย์ลำดับดี
เศษ 7 นั้นผ้าขาด จะนุ่งใหม่ก็เต็มที พักตราย่อมราคี ระคายคับทั้งทรัพย์สิน
เศษ 8 นั้นเปรื่องยศ จะปรากฏกระเดื่องดิน ทรัพย์ศฤงคารสถานถิน ทั้งอำนาจ และวาสนา
เศษ 9 กินข้าวกลางตลาด เสมอชาติสุนักขา ถึงจะมีวาสนา ต้องประกอบทำการงาน แม้ตระกูลทลีทก ถึงตกต่ำก็บ่นาน ดั่งนักเลงสุราบาน พอขวนขวายใส่ท้องตน
เศษ 10 ท่านสันนิษฐาน เหมือนนกแขกเต้า ทำรวงรังระวังฝน แสวงดีย่อมมีผล อย่าคลุกเคล้ากับเหล่าพาล เหมือนปักษีอันมีปีกรู้หลบหลีกธนูพราน ถ้าประมาทจะเสียการ จะชอกช้ำระกำกาย

ตำนานการอุบัติของดาวพระเคราะห์
การแบ่งจักรราศีตามแบบโหราศาสตร์
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักทักษา
ดาวพระเคราะห์ครองธาตุตามหลักโหราศาสตร์
คู่มิตร คู่ศัตรู ตามตำนานชาติเวร
การพิจารณาดาวเคราะห์จร
ดาวพระเคราะห์ครองทิศตามหลักโหราศาสตร์
ตำรามหาทักษา
คัมภีร์กาลโยค
ลัคนา และดวงชาตา
อันโตนาที
การวางลัคนาผูกดวงชาตากำเนิด
มาตรฐานดาวเคราะห์
อุจจ์และนิจ
อุจจาวิลาสและอุจจาภิมุข
คำทำนายตามปีเกิด
ทายกาลชะตากำเนิด (วันเกิด) เจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานวันทั้งเจ็ดวัน
พยากรณ์ฐานเดือนเกิดทั้งสิบสองเดือน
การหาเวลาวางลัคน์และการเรียงยาม
การนับยามตามห้วงเวลาในรอบ 24 ชั่วโมง ของแต่ละวัน
สมพงษ์ในดวงชาตา
พระเคราะห์โคจรต้องกัน
ตำราทายเศษชาตากำเนิดพระจอมเกล้า
ตำราปลูกเรือน
อภิไทโภธิบาทว์
ตำรายามสามตา
ตำราพิชัยสงคราม
ตำราทำนายฝันตามคัมภีร์สารัตถสังคหะ
ตำราทำนายฝัน
นิมิตพระยาปัตถเวน 16 ข้อ
ทายยามตกฟาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม