สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่าย
และความขัดแย้งทางการเมืองไทย

หน้า 2 >>

มาถึงตอนนี้ คนทั้งเมืองต่างเบิกบานใจโดยถ้วนหน้า พวกตำรวจที่ประชาชนหมดความไว้วางใจเพราะมุ่งขัดขวางและปราบปรามการชุมนุมประท้วงต่างก็หายหน้าไปจากท้องถนนชั่วคราว ลูกเสือเข้ามาควบคุมการจราจรแทน อาสาสมัครจำนวนร้อย ๆ คนช่วยกันทำความสะอาดบ้านเมืองซึ่งเสียหายจนดูไม่ได้ ความปรารถนาของคนทั้งหลายถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยโอกาสที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงและของการที่ “อำนาจมาจากปวงชน” แทนที่จะอยู่แต่ในกลุ่มผู้นำทางทหาร ระบบการเมืองซึ่งตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น แสดงถึงการทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพมั่นคงได้จากการที่ทุกฝ่ายมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีการประนีประนอมกัน และที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็คือการโกงกินร่วมกัน ในบางกรณีเปลี่ยนอย่างมาก และบางกรณีก็เปลี่ยนแต่เพียงผิวเผิน นักศึกษาและผู้ที่สนับสนุนคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเมื่อ “ทรราช” ก็ได้ถูกขับไล่ออกไปแล้ว โดยที่มองข้ามความจริงไปข้อหนึ่งว่าถึงแม้ผู้ที่เน่าเฟะจะถูกขับไล่ออกไปแล้วก็ตาม แกนโครงสร้างทางอำนาจก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ช่องว่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับความเป็นจริงนี่เองที่ทำให้การแบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายและข้อขัดแย้งต่าง ๆ ทวีขึ้นทุกทีจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ของการเมืองไทยในหลาย ๆ เดือนต่อมา

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่งไม่มีใครข้องใจในเรื่องความซื่อสัตย์และความจริงใจได้เดินหมากการเมืองอย่างช้า ๆ โดยมีการเจรจากับผู้นำนักศึกษา และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองต่อกลุ่มชนชั้นผู้นำ และกลุ่มผู้จงรักภักดีต่อพระราชวงศ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนเองตลอดมา หลายเดือนผ่านไปได้มีการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งผ่านการตรวจร่างแปรญัตติการแก้ไขขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ในขณะเดียวกันบรรดาลูกน้องของรัฐบาลชุดเก่าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม แม้ว่าจะต้องระมัดระวังตัวอยู่บ้าง นักศึกษาพร้อมที่จะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่จากในทุ่งนามาถึงในทำเนียบรัฐบาล แต่ทว่ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะผ่านสภานิติบัญญัติซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งมาโดยตรงและมีการประกาศใช้ ก็กินเวลาเกือบหนึ่งปีเต็ม ในที่สุดก็ได้กำหนดเอาเดือนมกราคม 2518 เป็นเดือนเลือกตั้งซึ่งได้รอคอยกันมาเป็นเวลานานการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ติดตามมามีเหตุการณ์รุนแรงบ้างเพียงแต่เบาลง แต่รากเหง้าของความยุ่งยากสับสนทั้งปวงที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาได้ก่อหวอดขึ้นแล้ว เหมือนกับที่เกิดขึ้นในการทดลองมีรัฐบาลแบบมีสภาผู้แทนราษฎรครั้งก่อน ๆ มีพรรคการเมืองทั้งหมด 42 พรรคที่มีนโยบายไม่ชัดเจนและซ้ำซ้อนกัน ส่วนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาก็เริ่มมีการแตกแยก และมีนักศึกษาจำนวนมากที่รู้สึกสิ้นหวังกับการปฏิรูปโดยวิถีทางการเมืองในระบบรัฐสภา การแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ระหว่างกลุ่มอนุรักษ์นิยมและกลุ่มก้าวหน้า ได้ก้าวขึ้นสู่การแตกร้าวที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นทุกที

ภายหลังการเลือกตั้ง ตำแหน่งผู้นำรัฐบาลก็ผลัดเปลี่ยนกันในระหว่างสองพี่น้องตระกูลขุนนางซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี คือ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ม.ร.ว.เสนีย์เป็นทนายความที่มีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไปและเคยเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนั้นยังเคยเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ชั่วระยะเวลาสั้น ๆ ในปี 2488 ม.ร.ว.เสนีย์ได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อันเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดมาตั้งแต่ปี 2493 พรรคประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งมากที่สุดในการเลือกตั้งเมื่อปี 2518 แต่ไม่ได้เสียงข้างมากในสภา ดังนั้น ม.ร.ว.เสนีย์จึงจำเป็นต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2518 แต่รัฐบาลนี้ก็ต้องพ้นตำแหน่งไปภายในเวลาเพียง 8 วัน โดยที่สมาชิกสภาลงคะแนนเสียงไม่วางใจ ความไม่มั่นคงของระบบการเมืองแบบใหม่เริ่มปรากฏให้เห็นแต่แรกเริ่มแล้ว

ถึงคราว ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลบ้าง พรรคการเมืองฝ่ายขวา 3 พรรค (พรรคธรรมสังคม พรรคชาติไทย และพรรคสังคมชาตินิยม) เข้ามารวมกับพรรคกิจสังคม ที่มีนโยบายเป็นกลาง เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมจตุรพรรค โดยมีน้องชายของ ม.ร.ว.เสนีย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ผู้นี้เป็นทั้งเจ้าของหนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์ที่คร่ำหวอดเหลี่ยมจัด และมีเชาวน์ปัญญาสูง เข้ามามีบทบาททางการเมืองใหม่ในปี 2518 หลังจากที่ได้ว่างเว้นมาเป็นระยะเวลานานถึง 30 ปี ด้วยชั้นเชิงเหนือเมฆ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคกิจสังคมสามารถกำชัยชนะไว้ได้ โดยสามารถจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและได้รับการรับรองนโยบายทั้งยังคุมเกมการเมืองเป็นเวลานานกว่าปี

<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 3 >>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดระเบียบสังคมเป็นกระบวนการที่สมาชิกได้พัฒนาการกระทำระหว่างกันทางสังคมอย่างมีระเบียบ โดยสมาชิกส่วนรวมของสังคมได้ยอมรับเป็นแนวความประพฤติร่วมกัน

» การควบคุมทางสังคม
วิธีการและกระบวนการทั้งหมด ซึ่งกลุ่มหรือสังคมใช้ในการให้สมาชิกของสังคมปฏิบัติตามที่สังคมคาดหวัง

» ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value)
หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์

» ลัทธิของค้านท์
ลัทธิที่ยึดมั่นในคุณธรรมหรือเหตุผลอย่างเคร่งครัด หรือ Moral Purism แปลว่า บริสุทธิ์นิยมทางศีลธรรม หรือบางทีก็เรียกว่า หน้าที่นิยม เพราะเน้นที่หน้าที่เป็นหลัก

» ประชุมพงศาวดาร
การศึกษาหาความรู้พงศาวดาร และตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งใน การศึกษาทั่วทุกประเทศ

» อปริหานิยธรรม 7
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติ ธรรมนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายสงฆ์

» จริยธรรม
จริยธรรมไม่แยกเด็ดขาดจากศีลธรรม แต่มีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม