สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สงครามมหาเอเซียบูรพา

เหตุการณ์ขั้นต่อมา และข้อเรียกร้องของญี่ปุ่น

เมื่อรัฐบาลไทยยินยอมให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านประเทศไทยได้ คณะกรรมการประสานงานกับญี่ปุ่น ก็ได้เริ่มประชุมครั้งแรกกับคณะทูตทหารญี่ปุ่น ที่กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2484 พิจารณากำหนดเขตที่พักของทหารญี่ปุ่นในพระนคร โดยใช้ทางรถไฟสายเหนือเป็นเขต ทหารญี่ปุ่นจะเข้าพักได้เฉพาะฝั่งตะวันออกของทางรถไฟระหว่างสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟบางซื่อ ห้ามล้ำเข้ามาทางฝั่งตะวันตก เว้นแต่กรณีจำเป็น เป็นครั้งคราว กับทั้งงดเว้นการล่วงเกินเข้าไปในเขตพระราชวัง วัดวาอาราม และสถานศึกษา แต่ต่อมาเกิดปัญหาน้ำท่วมพระนคร จึงจำเป็นต้องผ่อนผันให้ทหารญี่ปุ่น เข้าพักอาศัยตามโรงเรียนและสถานที่ราชการบางแห่ง ไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว โดยปิดพักการเรียน และโยกย้ายกันมากมาย ทหารญี่ปุ่นได้เข้าไปอยู่ในบริเวณสวนลุมพินี ยึดสปอร์ตคลับ โรงเรียนเตรียมอุดม และโรงเรียนช่างกล ตกกลางคืนมีการพรางไฟ และได้มีการสร้างเครื่องกีดขวาง ขึงลวดหนามตั้งด่านตรวจ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 กองพลที่ 5 ซึ่งเป็นทหารรักษาพระองค์ ชื่อเรียกว่ากองพลโกโนเย่ ได้เคลื่อนกำลังเข้ามาโดยทางรถไฟสายอรัญประเทศ ขบวนรถถังและปืนใหญ่ ได้สวมล้อขึ้นแล่นบนรางรถไฟ เป็นขบวนยาวเหยียด หน่วยจักรยานยนต์ก็เคลื่อนที่ผ่านปราจีนบุรี เข้าสู่ชานพระนคร ส่วนทางด้านสมุทรปราการ กองทหารญี่ปุ่นได้ลำเลียงขึ้นบกที่บางปู โดยมีคนญี่ปุ่นเป็นแนวที่ห้าอยู่ในพระนคร แต่งเครื่องแบบทหารเข้าประจำการ นำกำลังขึ้นบุกแล้วเคลื่อนที่มาทางด้านพระโขนง ตามแนวถนนสุขุมวิทปัจจุบัน

เมื่อกองกำลังทหารญี่ปุ่นเข้ามาตรึงพระนคร การเจรจาของคณะประสานงานฝ่ายกองทัพญี่ปุ่น ก็เปลี่ยนเสียงและมีท่าทีไม่เป็นมิตร พูดก้าวร้าวและยื่นเงื่อนไขหนัก ๆ ในลักษณะประเทศที่อยู่ในความยึดครอง ได้มีการเรียกร้องมากขึ้นตามลำดับ กล่าวคือ

ในประการแรก ให้หน่วยทหารของไทยอยู่ประจำที่ ห้ามเครื่องบินทั่วไปขึ้นลงสนามบิน ห้ามเรือรบ หรือเรือเดินสมุทรออกจากท่าเรือก่อนแจ้งให้ทางญี่ปุ่นทราบก่อน ห้ามการส่งวิทยุและโทรเลขเป็นรหัส และต้องส่งสำเนาให้ญี่ปุ่นทราบ

ประการต่อมาได้เข้าควบคุมสถานีรถไฟ และเตรียมการเดินขบวนรถเสียเอง โดยให้ระดมเรียกรถจักร และรถบรรทุกสินค้ามารวมไว้ในพระนคร เพื่อการลำเลียงทหารญี่ปุ่นต่อไป กับให้รวมรถบรรทุกไว้ตามท้องที่อำเภอต่าง ๆ ซึ่งญี่ปุ่นจะนำวิทยุคลื่นยาวมาแลกเปลี่ยน ห้ามยวดยานพาหนะเดินในเวลากลางค่ำคืน นอกจากจะมีใบอนุญาตพิเศษ ห้ามการโฆษณาใด ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ห้ามฉายภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ และในที่สุดให้โรงเรียนต่าง ๆ เลิกสอนภาษาอังกฤษ

ประการต่อมา ชนชาติที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นศัตรู ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา และฮอลันดา ให้รัฐบาลไทยจัดการควบคุมเข้าค่ายกักกัน และทำบัญชีรายชื่อส่งให้ญี่ปุ่น เพื่อจะได้รับมอบเป็นเชลยศึกของกองทัพญี่ปุ่นต่อไป ให้ทำบัญชีแสดงทรัพย์สินของชนชาติดังกล่าว รวมทั้งสัมปทานป่าไม้ แร่ ยาง และทรัพย์สมบัติของบริษัทห้างร้านมอบให้แก่ญี่ปุ่น เพื่อนำไปใช้จ่ายในการสงครามต่อไป

นอกจากนั้นหน่วยประสานงานญี่ปุ่นได้เรียกร้อง เข้ายึดสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ มาใช้เป็นกองบัญชาการของกองทัพญี่ปุ่นในประเทศไทย ในข้อนี้รัฐบาลไทยได้โต้แย้งอย่างรุนแรง และได้ส่งกำลังตำรวจเข้ารักษาพื้นที่ รัฐมนตรีต่างประเทศต้องโทรเลขประท้วงไปยังรัฐบาลญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว เรื่องจึงเป็นอันระงับไป

การเตรียมการของไทย
การดำเนินการเจรจาทางการทูต
การปฎิบัติของสหรัฐและอังกฤษ
การเตรียมการต่อสู้ภายในประเทศ
การดำเนินการของรัฐบาลไทย เมื่อญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทย
สถานการณ์ทางทหารและการเมือง
จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีสั่งการ
ข้อตกลงระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยและญี่ปุ่น
เหตุการณ์ขั้นต่อมา และข้อเรียกร้องของญี่ปุ่น
การร่วมวงศ์ไพบูลย์กับญี่ปุ่น
การประกาศสงคราม
การประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่ และสหรัฐอเมริกา
การดำเนินการของฝ่ายสัมพันธมิตร
การดำเนินสงคราม
การปฏิบัติการของกองทัพพายัพ
การจัดตั้งกองทัพพายัพ
การปกครองสหรัฐไทยเดิม
การปฏิบัติการทางอากาศ
การดำเนินการของฝ่ายไทยก่อนสงครามยุติ
ไทยประกาศสันติภาพ
ท่าทีของสัมพันธมิตรต่อไทยหลังสงครามยุติ
สภาวการณ์หลังสงคราม
การทำความตกลงสมบูรณ์แบบ
จดหมายเหตุ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย