เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

เนื่องจากเครื่องพ่นสารสูบโยกสะพายไหล่ สูบโยกข้ามไหล่หรือโยกใต้แขนสะพายหลังมีหลักการทำงานเหมือน แม้ว่าบางยี่ห้อจะใช้ปั้มแบบไดอะแฟรมแทนปั้มลูกสูบ บางยี่ห้ออาจออกแบบให้ปั้มและห้องเก็บแรงดันอยู่ภายนอกถังบรรจุสาร บางยี่ห้อ ออกแบบให้ปั้มและห้องเก็บแรงดันเป็นชุดเดียวกันแต่หลักการทำงานเหมือนกันจึงขอกล่าวรวมกัน

เครื่องพ่นสาร "สูบโยก" มีอุปกรณ์การทำงานที่สำคัญ คือ ชุดปั้มและห้องเก็บแรงดันปั้มที่ใช้กันมากจะเป็นปั้มลูกสูบ ยางยี่ห้อ ใช้ปั้มไดอะเฟรมซึ่งเป็นยางสังเคราะห์แต่หลักการทำงานเหมือนปั้มลูกสูบคือทำหน้าที่ดูดและอัดสารรูปของเหลว น้ำยา ให้มีแรงดัน ส่วนถังบรรจุสารส่วนมากจะทำโบหะสแตนเลสไม่เป็นสนิมบางยี่ห้ออาจใช้สารสังเคราะห์พลาสติกโพลี่เอ็ทธีลีนหรือโพลี่โพรพีลีน ทำถัง ปั๊มและห้องเก็บแรงดันทำด้วยทองเหลืองหรือสแตนเลสหรือสารโพลี่เอ็ทธีลีน, โพลี่โพรพีลีน ลูกสูบทำด้วยหนังหรือยางสังเคราะห์ (ถังบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกจะเคลือบสารป้องกันรังสีอุลตราไว้โอเล็ท)

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย