เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน

เมื่อดึงลูกสูบขึ้น ปริมาตรกระบอกสูบขยายมากขึ้น อากาศภายในกระบอกสูบจะบางลงทำให้เกิดแรงดูดภายในห้อง กระบอกสูบ ลูกปืนดูดน้ำยาจะเปิด น้ำยาภายในถังบรรจุสารจะถูกดูดเข้าไปในห้องกระบอกสูบ ลูกปืนส่งน้ำยาในห้องเก็บห้องแรง ดันถูกอากาศในห้องเก็บแรงดันดันให้ปิด เมื่อดันลูกสูบลง ลูกปืนดูดน้ำยาจะน้ำยาในห้องกระบอกสูบดันให้ปิดและลูกปืนส่งน้ำยา จะถูกดันให้เปิด น้ำยาในห้องกระบอกสูบจะเข้าไปในห้องเก็บแรงดันจนเต็มและอากาศในห้องเก็บแรงดันจะถูกน้ำยาอัดตัว ขณะ เดียวกันน้ำยาจะไหลไปตามท่อส่งน้ำยา เมื่อที่ปิดเปิดน้ำยาถูกเปิด น้ำยาจะไหลออกผ่านก้านฉีดและออกหัวฉีดเป็นละอองกระจาย ครอบคลุมพื้นที่ที่ทำการฉีดพ่น เมื่อหยุดปั้มน้ำยาโดยการดึงลูกสูบขึ้นและดันลงชั่วขณะหนึ่ง อากาศในห้องเก็บแรงดันที่ถูกน้ำยา อัดตัวจะดันให้น้ำยาออกทางหัวฉัด การที่อากาศในห้องเก็บแรงดันถูกน้ำยาอัดตัวมีส่วนช่วยอัดน้ำยาให้ออกที่หัวฉีดอย่างสม่ำเสมอ

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย