เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก

ก่อนการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตรวจรอยต่อต่าง ๆ ให้สนิทและตรวจตะแกรงกรองให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ระหว่างการฉีดพ่นสาร

  1. การปั้มให้น้ำยาออกหัวฉีดต้องปั้มให้อยู่ในจังหวะสม่ำเสมออย่าปั้มเร็วเกินไปเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องพ่น สารสึกหรอเร็ว รอยต่อต่าง ๆ อาจเกิดการรั่วเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นและการปั้มน้ำยาเร็วเกินไปทำให้เกิดแรงดันสูง ละอองที่ออกที่หัว ฉีดจะละเอียดมากปลิวไปกับกระแสลมไม่กระทบเป้าหมายที่ต้องการทำให้สิ้นเปลืองสาร
  2. หากมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพ่นขณะทำการฉีดพ่น ก่อนดำเนินการแก้ไขให้ถ่ายสารออกจากถังบรรจุและทำความสะอาดเครื่อง พ่นให้เรียบร้อยก่อนเพื่อหลีกเหลี่ยงอันตรายจากสารที่ฉีดพ่น

หลังการฉีดพ่นสาร

  1. พ่นสารให้หมดถังก่อนที่จะทำความสะอาด
  2. เทน้ำสะอาดลงในถังบรรจุให้เต็มและทำการฉีดพ่นไปที่ต้นไม้ที่ไม่ต้องการพ่นหรือลงในหลุมลึก 1 เมตร ที่ขุดเตรียมไว้
  3. คลายหัวฉีดออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ทำความสะอาดตะแกรงกรองแล้วเช็ดถูเครื่องพ่นสารและสายสะพาย นำเก็บไว้ในที่ร่ม

การเก็บรักษาหลังฤดูกาลฉีดพ่น

  1. ทำความสะอาดเครื่องพ่นให้ทั่ว
  2. ถอดปั้มและห้องเก็บแรงดัน ล้างทำความสะอาด ลูกสูบและซีลยางต่าง ๆ ให้ทาจารบีแล้วประกอบตามสภาพเดิม
  3. เอาจารบีทาตามรอยต่อของด้ามคันโยกและส่วนที่มีสายรัด
  4. คลายส่วนที่ยึดติดกันแน่นแล้วนำเก็บไว้ในที่ร่ม

ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องฉีดพ่นสาร สูบโยก

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย