เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก

1. เติมน้ำยาลงในถังบรรจุจะต้องผ่านตะแกรงกรองเพื่อป้องกันสิ่งอุดตันในน้ำยาไปอุดตันภายในเครื่องฉีด พ่นสาร

2. เมื่อทำการปั้มน้ำยารู้สึกตึงมือในการปั้ม ให้หยุดทำการปั้มแล้วหาสาเหตุรีบแก้ไขอย่าทำการปั้มต่อไปเพราะกระบอกสูบและ ห้องเก็บแรงดันอาจระเบิดจากแรงอัดของน้ำยาเมื่อมีสิ่งไปอุดตันที่หัวฉีดหรือลูกปืนส่งน้ำยาติดตาย

3. ก่อนทำการพ่นต้องตรวจสายสะพายว่าแน่นและข้อเกี่ยวอยู่ในสภาพดีเพื่อป้องกันเครื่องพ่นสารหล่นกระแทกพื้น

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย