เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ

หรือที่เกษตรกรนิยมเรียกกันว่า "ถังอัดลม" ประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญ คือ ปั้มอัดอากาศหรือปั้มลมและถังบรรจุซึ่งประกอบ ชุดปั้มอัดอากาศจะมีการซีลด้วยยางและขันเกลียวแน่นจนอากาศที่อัดในถังบรรจุไม่สามารถรั่วออกจากถังได้

เมื่อก้านสูบของปั้มอัดอากาศดูดดึงขึ้น กระบอกสูบจะมีอากาศเข้าไป สารเคมีในถังบรรจุจะไม่ไหลเข้าไปตรงฐานของปั้ม เพราะใต้ฐานปั้มจะลิ้นยางรูปดอกเห็นปิดกั้นอยู่เมื่อดันก้านสูบลงอากาศในกระบอกสูบจะดันลิ้นยางเปิดและโอกาสจะเข้าไปในถังบรรจุ เมื่อดึงก้านสูบขึ้น อากาศในถังบรรจุจะช่วยดันให้ลิ้นยางชนิด กระบอกสูบจะมีอากาศเข้าไปเมื่อดันก้านสูบลงอากาศก็ไปอัดตัวในถังบรรจุ โดยปกติจะต้องสูบ 40-60 ครั้งจึงจะมีแรงดันของอากาศพอที่จะพ่นสาร ส่วนมากเกษตรกรจะรู้สึกโดยการอัดอากาศเข้าไปในถังบรรจุ จนรู้สึกตึงมือ เครื่องพ่นสารชนิดนี้บางยี่ห้อจะติดตั้งลิ้นระบายอากาศเมื่ออัดอากาศเข้าไปในถังมากเกินไป

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย