เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ

ก่อนการพ่นสาร ต้องตรวจรอยต่อต่าง ๆ ให้สนิทไม่มีรอยรั่ว ที่เกี่ยวสายสะพายและสายสะพายต้องแน่นไม่หลุดระหว่างทำการฉีดพ่น เพราะถังบรรจุสารและมีอากาศอัดในถังเมื่อหล่นกระแทกพื้นอาจเกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่น การเติมน้ำยาในถังบรรจุไม่ ควรเติมเต็มถังเพราะจะทำให้อัดอากาศเข้าถังน้อยจนไม่สามารถฉีดพ่นให้หมดถังทำให้ต้องเสียเวลามาอัดอากาศใหม่ ควรเติมประมาณ 3/4 ของปริมาตรถังบรรจุ การเติมน้ำยาต้องผ่านตะแกรงกรองเพื่อป้องกันอุดตันของชิ้นส่วนเครื่องพ่นสาร

ระหว่างการพ่นสาร ถ้ามีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องพ่นสารให้ถ่ายเอาเอกสารออกจากยังและทำความสะอาดเครื่องพ่นก่อนดำเนินการ แก้ไข

หลังการพ่นสาร พ่นสารให้หมดถังแล้วเทน้ำสะอาดลงในถังบรรจุ อัดอากาศเข้าไปในถังแล้วนำไปพ่นที่ต้นไม้ที่ไม่ต้องการพ่นหรือพ่น หรือพ่นลงในหลุมลึก 1 เมตรที่ขุดเตรียมไว้เป็นการทำความสะอาดเครื่องพ่นสารแล้วคลายหัวฉีดออกล้างทำความสะอาด ทำความสะอาด เช็ดถูเครื่องพ่นและสายสะพาย ประกอบหัวฉีดเข้าที่ นำเครื่องพ่นสารเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้ดี

» การทำงานของปั้มและห้องเก็บแรงดัน
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารสูบโยก
» ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้เครื่องฉีดพ่นสารสูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้แรงคนทำงานระบบแรงอัดอากาศ
» ระบบการปฏิบัติงานของเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารแรงอัดอากาศ
» การเก็บรักษาหลังฤดูฉีดพ่น
» ปัญหาข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขเครื่องพ่นสารแบบแรงอัดอากาศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย