เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ

  1. น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันผสมระหว่างน้ำมันเบนซิลและน้ำมันเครื่องในอัตราส่วน 20.1 โดยปริมาตร ถ้าเป็น เครื่องยนต์ที่ใช้งานมานานอาจใช้อัตราส่วนผสม 25:1 โดยปริมาตร
  2. ถ้าเป็นเครื่องพ่นสารที่ใช้สายพานต่อกำลังเครื่องยนต์มาขับปั้มแรงดันสูง จะต้องตรวจความตึงของสายพานก่อนใช้งาน คือใช้นิ้วมือกดสายพาน ถ้าความตึงพอดีจะกดสายพายลงได้ 1/4 นิ้ว
  3. เมื่อเลิกใช้งานเครื่องยนต์นานกว่า 3 วัน ให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากถังบรรจุเพราะถ้าทิ้งไว้ในถังบรรจุ น้ำมันเบนซิน อาจระเหยหมดคงเหลือแต่มันเครื่อง เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ทำงาน น้ำมันเครื่องจะเผาไหม้เป็นเขม่าไปเกาะเขี้ยวหัวเทียน หัวลูกสูบ และแหวนลูกสูบ ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดยากการดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะตรวจน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ที่ห้อง แคร๊งเครื่องยนต์จะมีที่วัดระดับน้ำมันเครื่องว่าน้ำมันเครื่องปริมาณพอใช้งานหรือพร่องมากต้องเพิ่มและตรวจความตึงของสายพานต่อกำลัง ขับของเครื่องยนต์ว่าตึงพอดีหรือไม่ ถ้าหย่อนมากให้ปรับใหม่และน้ำมันเครื่องที่ใช้งานนานเกิน ชั่วโมงทำงานให้เปลี่ยนถ่านน้ำมัน เครื่องใหม่และตรวจสภาพกรองอากาศว่าอยู่ในสภาพใช้งานหรือไม่ ถ้าไม่มีอยู่ในสภาพใช้งานให้เปลี่ยนใหม่

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล ให้ตรวจระดับน้ำมันเครื่องโดยดูจากที่วัดระดับน้ำมันเครื่องที่ติดมากับเครื่องตรวจดูระดับน้ำหล่อ เย็นในหม้อน้ำระบายความร้อนให้เต็มหม้อน้ำ ตรวจน้ำมันเชื้อเพลิงในถังบรรจุอย่าให้น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถังเพราะจะต้องเสียเวลาในการไล่ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้ง ตรวจความตึงของสายพานให้พร้อมใช้งาน

การบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า ควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นตรงลูกปืนหัวท้ายของเพลามอเตอร์ ส่วนมากจะทำที่หยอดน้ำมันหล่อลื่น ไว้ให้และตรวจสภาพสายไฟที่ต่อเข้ามอเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ
» การดูแลบำรุงรักษาปั้มแรงดันสูง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย