เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน

การดูแลบำรุงรักษาปั้มแรงดันสูง

  1. ตรวจดูระดับน้ำมันหล่อลื่นในปั้มดูจากช่องกระจกข้างเรือนปั้มจะมีขีดแดงกำหนดว่าน้ำมันหล่อลื่นมีปริมาณพอดีหรือพร่อง ต้องเติมเพิ่ม
  2. ตรวจขันน๊อตยึดปั้ม เครื่องยนต์หรือต้นกำลังให้แน่นอย่าปล่อยให้หลวมคลอนถ้าเป็นเครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวสะพาย หลังตรวจตะกรงกรองน้ำยาที่ปากถังบรรจุอย่าให้ มีรอยฉีดขาดหรือรั่ว ถ้าเป็นเครื่องพ่นสารกระเป๋าหิ้ว 2 คนหามและลากจูงตรวจท่อดูด พร้อมที่กรองให้อยู่ในสภาพใช้งาน ตรวจขันรอยต่อต่าง ๆ ให้แน่นอย่าให้มีรอยรั่ว
  3. เมื่อสิ้นสุดการฉีดพ่นสารแล้วให้เติมน้ำสะอาดเต็มถังบรรจุ ฉีดพ่นน้ำเปล่าไปที่ต้นไม้ที่ไม่ต้องการพ่นหรือหลุมลึก 1 เมตร ที่ขุดเตรียมไว้เป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในปั้ม ถอดคลายหัวฉีดล้างทำความสะอาดแล้วประกอบตามเดิม จากนั้นเช็ดถูทำความ สะอาดเครื่องพ่นสารให้ทั่วแล้วนำไปเก็บในที่ร่มมีอากาศถ่ายเท
  4. ก่อนการใช้เครื่องพ่นสารแรงดันของเหลวตามที่ได้กล่าวมาต้องตรวจที่เติมจารบีตามหัวอัดจารบีที่เรือนปั้มทุกที่ ถ้าจารบีพร่อง ให้อัดเติม และก่อนการสตาร์ทให้ต้นกำลังทำงานต้องมั่นใจว่าสายดูดจุ่มลงในถังบรรจุที่น้ำยาบรรจุอยู่และกลไกบังคับให้ปั้มทำงานที่กล ไกปรับแรงดันอยู่ในตำแหน่งเปิด (ตำแหน่งที่ปั้มหมุนตัวเปล่าโดยไม่ต้องดูดอัดน้ำยา) เพราะลูกสูบปั้มบางชนิดเป็นยางเมื่อปั้มหมุนทำ งานโดยไม่มีน้ำยามาหล่อจะทำให้ลูกสูบชำรุดและกลไกบังคับให้ปั้มทำงานอยู่ในตำแหน่งปั้มทำงานจะเป็นการโหลดกำลังของเครื่องต้น กำลังต้องให้เปิดเพื่อปั้มจะหมุนตัวเปล่า เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงโยกคันกลไกบังคับให้ปั้มทำงานพร้อมหมุนปรับกลไกปรับแรงดันให้ปั้ม ดันน้ำยาออกหัวฉีดตามแรงดันที่ต้องการ หมุนที่ปรับแรงดันในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแรงดันจะลดลง

ข้อควรปฏิบัติ ต้นกำลังประเภทเครื่องยนต์ ถ้าหยุดใช้งานเป็นเวลานานให้ถอดหัวเทียนหรือหัวฉีดออกแล้วเทน้ำมันเครื่องลงใน ช่องหัวเทียนหรือหัวฉีดประมาณ 1/4 ลิตรแล้วหมุนเครื่องยนต์ให้หมุนตรงหัวเพลาช้า ๆ เพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ติดตาย แล้วประกอบหัวเทียนหรือหัวฉีดเข้าที่เดิม น้ำมันเครื่องเมื่อใช้ครบ 100 ชั่วโมงทำงานให้ถ่ายเปลี่ยนใหม่พร้อมเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบนซิล 2 จังหวะ
» การดูแลบำรุงรักษาปั้มแรงดันสูง

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย