เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้และบำรุงเครื่องมือป้องกันกำจัดศัตรูพืช

» ระบบการทำงานของเครื่องพ่นสาร สูบโยก
» เครื่องพ่นสารประเภทใช้ต้นกำลังแทนแรงคน
» สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)
» เครื่องพ่นสารหมอกควัน
» หัวฉีด

สาเหตุขัดข้องและวิธีแก้ไขของเครื่องยนต์เบนซิน (ทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ)

สาเหตุข้อขัดข้องและวิธีแก้เครื่องยนต์ดีเซล

สาเหตุข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขมอเตอร์ไฟ้ฟ้า

สาเหตุข้อขัดข้องและวิธีแก้ไขปั้มแรงดันสูง

รายละเอียดทั่วไป

เครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลังสามารถพ่นสารรูปของเหลว (น้ำ) ผง และเม็ดรวมทั้งใช้พ่นไฟหรือให้อาหารสัตว์น้ำซึ่ง เพียงแต่ปรับเปลี่ยนกลไกและชุดพ่นตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำไว้ในคู่มือการใช้เครื่องโดยทั่วไประบบการทำงานจะเหมือนกัน คือ ถังบรรจุ สารจะติดตั้งอยู่ส่วนบนของเครื่อง สารที่พ่นโดยเฉพาะสารในรูปของเหลวจะไหลจากถังบรรจุตามท่อส่งตามแรงโน้มถ่วงของ โลก (ไหลจากที่สูงมาที่ต่ำ) เข้าที่ปรับปริมาตรสารซึ่งอยู่ในตำแหน่งปิด สารไม่สามารถจะไหลออกมา เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงาน เครื่องยนต์จะหมุนขับพัดลมในห้องพัดลมหมุนทำให้เกิดกระแสลมออกตามท่อส่งลมซึ่งมีหัวฉีดติดตั้งภายในท่อส่งลม เมื่อเปิดที่ปรับ ปริมาณสารและตั้งปริมาณสารที่จะฉีดพ่น สารจะไหลออกที่หัวฉีดและถูกลมในท่อลมตีกระจายเป็นละอองครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย

การพ่นสารในรูปของเหลว และกระแสลมในห้องพัดลมส่วนหนึ่งจะไหลไปตามท่อลมซึ่งต่อจากห้องพัดลมไปที่ฝาปิดถัง บรรจุซึ่งจะต้องมีซีลยางก้นลมรั่วเพื่อให้ลมจากห้องพัดลมไปดันสารในถังบรรจุให้ไหลไปตามท่อส่งสารเร็วและสามารถยกหัวฉัดสูงกว่า ระดับถังบรรจุสารเพื่อทำการพ่นในระดับสูงเพราะมีลมช่วยดันให้สารออกมาที่หัวฉีด นอกจากนี้เพื่อให้ละอองสารสามารถครอบคลุมไม้ ผลทรงพุ่มซึ่งมีขนาดสูง เครื่องพ่นสารชนิดนี้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการพ่นโดยติดตั้งปั้มทำการดูดและส่งสารจากถังไปหัว ฉีดด้วยแรงดันสูงกว่าปกติ

ส่วนการพ่นสารผงและเม็ดรวมทั้งการให้อาหารสัตว์น้ำจะอาศัยกระแสลมจากห้องพัดลมไปช่วยดัน ให้สารออกหัวพ่นซึ่งจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ

ส่วนการพ่นเพลิงก็เหมือนกับการพ่นสารของ เหลว เพียงแต่ใช้น้ำมันโซล่าเดิมใส่ถังบรรจุแทนสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและใช้ท่อพ่นเพลิงของเพลิงสวมแทนชุดพ่นสารของเหลว เมื่อจะทำการพ่นไฟเผาวัชพืชหรือเศษวัสดุการเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวก็เปิดที่ปรับปริมาณและเอาธูปที่ติดไฟล่อที่หัวพ่นเพลิง น้ำมันโซล่าจะถูกกระแสลมในท่อส่งลมตีกระจายเป็นละอองกระทบกับเปลวไฟลุกที่ธูปเกิดเพลิงลุกไหม้แผ่กระจายไปวัสดุที่ต้องการเผา เมื่อเสร็จสิ้นจากการใช้งานให้ปิดที่ปรับปริมาณสารและให้เครื่องยนต์ทำงานไประยะหนึ่งเพื่อให้ลมระบายความร้อนท่อส่งลมและหัว พ่นเพลิงแล้วจึงดับเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อส่งลมละลาย

ข้อควรระวัง อย่าใช้เครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลังที่ใช้พ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชไปใช้ให้อาหารสัตว์น้ำเพราะ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำแล้วยังก่อมลภาวะในแหล่งน้ำ

» การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง
» การแก้ไขข้อขัดข้องเครื่องยนต์พ่นสารแบบใช้แรงลมสะพายหลัง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย